Komunálne voľby: Na starostu Nového Mesta bude kandidovať miestny poslanec Andrej Árva

23.5.2022
Andrej Árva

Zdroj: Facebook/Andrej Árva

Páčil sa vám článok?

Na starostu bratislavského Nového Mesta bude v tohtoročných komunálnych voľbách kandidovať novomestský miestny poslanec Andrej Árva, ktorý túto informáciu potvrdil. Volebný program spolu s tímom chce predstaviť počas letných prázdnin.

"Primárne ma trápi neefektívne míňanie verejných financií, žalostná úroveň starostlivosti o majetok mestskej časti a v neposlednom rade aj neschopnosť miestneho úradu napĺňať potreby obyvateľov," skonštatoval Árva. Poznamenal, že úspešné riadenie mestskej časti sa dá robiť iba vtedy, ak sú orgány obce, starosta a miestne zastupiteľstvo v čo najväčšej možnej miere v zhode, aj napriek rozdielnosti názorov na riešenie čiastkových problémov, a vedia vzájomne spolupracovať. Na základe skúseností však môže povedať, že takýto stav je v mestskej časti ojedinelý a prevládajú napäté vzťahy, čo podľa neho prináša v konečnom dôsledku stagnáciu mestskej časti, prípadne pomalé napredovanie. Kritizuje tiež neplnenie uznesení zastupiteľstva či predkladanie dôležitých materiálov v nízkej kvalite a na poslednú chvíľu, bez diskusie v komisiách.

Víziu i spôsob riešenia problémov v mestskej časti plánuje priblížiť vo svojom volebnom programe. Spolu s volebným tímom ho chce predstaviť počas letných prázdnin.

(TASR)

Páčil sa vám článok?