Pamätáte si kauzu pieskovania lúk v Petržalke? Ešte stále sa neskončila

18.5.2022
0

Zdroj: FB Petržalka

Páčil sa vám článok?

Konanie o správnom delikte v súvislosti s minuloročným pieskovaním lúk v bratislavskej Petržalke nie je stále ukončené.

Rozhodnutie totiž ešte nepadlo ani vo veci posudzovania toho, či piesok z pieskovísk použitý na vyrovnanie terénu a prevzdušnenie zelených plôch je alebo nie je odpadom. Uviedol to tlačový odbor ministerstva vnútra. Konanie začal vlani Okresný úrad (OÚ) Bratislava po skonštatovaní porušenia zákona o odpadoch.

"V tejto veci nebolo vydané rozhodnutie, keďže  mestská časť nepožiadala okresný úrad v sídle kraja o rozhodnutie podľa zákona o odpadoch, teda či piesok z detských pieskovísk je alebo nie je odpadom. Prípadne o rozhodnutie, ak ide o odpad, rozhodnúť o jeho zaradení podľa Katalógu odpadov," skonštatoval odbor starostlivosti o životné prostredie OÚ Bratislava.

Pripomenul tiež, že oddelenie odpadového hospodárstva okresného úradu ešte v januári 2022 kontaktovalo mestskú časť. Samosprávu opätovne listom vyzvalo, aby v zmysle záverov ústneho konania z decembra 2021 doručili rozhodnutie vydané okresným úradom v sídle kraja, či piesok je alebo nie je odpadom. Mestská časť tak mala urobiť do konca februára. Avšak ani v apríli mu takéto rozhodnutie nebolo doručené.

Podnet na prešetrenie postúpil okresnému úradu Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave. Podal ho bývalý petržalský miestny poslanec Juraj Kríž, ktorý bol presvedčený, že došlo k porušeniu zákona o ochrane verejného zdravia, zákona o ochrane prírody a krajiny a tiež zákona o odpadoch.

Zámerom pieskovania lúk bolo vyrovnať nerovnosti terénu pred začatím prvej fázy kosenia, ako aj prevzdušniť pôdu, ktorá použitím piesku dokáže lepšie absorbovať vodu pri prívalových dažďoch. Následne bol zapracovaný pomocou strojových zariadení do pôdy. Mestská časť si porušenia zákona vedomá nie je. Argumentuje tým, že použila približne 37 ton piesku z detských ihrísk materských škôl, nie verejných pieskovísk.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?