Ako vyzerá vzorová obnova terasy? Odborníci pripravili návrh

15.5.2022
0

Zdroj: (in)

Páčil sa vám článok?

Magistrát si objednal odborníkov zo Stavebnej fakulty STU na projekt, ktorý komplexne rieši revitalizáciu terasy na Jasovskej 1 a 3 v Petržalke.

Terasa na Jasovskej 1 a 3 má popraskaný asfaltový povrch, schodisko vedúce na terasu je v havarijnom stave, v zlom stave je aj betónové zábradlie terasy - jedna z jeho betónových opôr je výrazne vychýlená. Nie je to však zďaleka najschátranejšia terasa v Petržalke. Napriek tomu Štúdia zazelenania terás autorov architektov Lindy Urbanovej a Jána Urbana, v ktorej sa venovali aj terase na Jasovskej ulici, uvádza, že vyše 70 percent oslovených respondentov ohodnotilo jej stav ako katastrofálny. Za najväčší problém považujú zlý stavebno-technický stav terasy, chýbajúce osvetlenie a mobiliár. Medzi silnými stránkami vyzdvihujú bezpečný priestor pre peších, dostatok svetla a slnka, pestrú ponuku prevádzok a služieb či exteriérové posedenie v reštauráciách. Najviac oslovených navštevuje práve pizzeriu pri Jasovskej 3. Za najpotrebnejšiu zmenu označili respondenti prístupnosť a bezbariérovosť, zlepšenie povrchu, zeleň na terase a odtok zrážkovej vody. „Keď prší, máme vodu po členky,“ vyjadril sa jeden z nich.

Terasa je vysporiadaná, patrí magistrátu. Aj garáže, ktorým terasa robí strechu, si ľudia od mesta len prenajímajú. Je preto možno zrealizovať jej obnovu. Mesto si na ňu objednalo odborníkov z Katedry betónových konštrukcií a mostov SvF STU. Je to veľmi múdre rozhodnutie. Ak by to mal totiž robiť ktokoľvek iný, bol by magistrát povinný vyhlásiť na projekt verejné obstarávanie. Vzdelávacie inštitúcie ako STU sú však z neho vyňaté, takže mesto okrem garancie kvality získalo aj čas a navyše podporilo slovenské vysoké školstvo.

Neexistovala výkresová dokumentácia

V projekte tím z Katedry betónových konštrukcií a mostov zohľadnil aj názory a potreby respondentov zo štúdie. Bolo však potrebné urobiť oveľa viac. „Nebolo to štandardné projektovanie. Museli sme urobiť materiálový výskum, statický výskum a zameranie objektu,“ hovorí docent Július Šoltész, s ktorým na stretnutie na terase prišli aj kolegovia z katedry, inžinieri z oblasti statiky stavieb Ivan Hollý a Andrej Bartók.

FOTOGALÉRIA (súčasný stav):

Problém terás totiž je, že neexistuje výkresová dokumentácia. Nemali teda statické výpočty, výkresy výstuže, tvarov, nič. Všetko museli zamerať, vyhľadať, vypočítať, posúdiť - v podstate celú dokumentáciu vytvoriť.

Vypracovali projekt, ktorý s výnimkou riešenia elektriny a odvedenia vody môže byť použitý pre stavebné konanie. Zahŕňa projekt nového schodiska, výmenu zábradlí, ktoré terasu odľahčia, repasovanie železobetónových konštrukcií, rekonštrukciu povrchu terasy, navrhnutie mobiliáru, zelene ako aj vodozádržných opatrení.

Docent Šoltész mi ukazuje päť výkresov spádových vrstiev. Laicky si to dovolím preložiť: Celý povrch terasy sa vyberie až po betónovú nosnú časť, na ktorú sa dajú nové vrstvy vrátane hydroizolácie a kamennej dlažby, takže na terase už nebudú zostávať mláky, ale voda vsiakne a odtečie. Dlažba by sa mala následne pravidelne impregnovať, aby bola odolná voči posypovým soliam. Tá totiž dokáže zničiť aj betón. Posypová soľ môže aj za skorodované výstuže.

Na Jasovskej je tiež betónová konštrukcia, z ktorej „vyliezajú“ hrdzavé výstuže a niekde betón opadal. Vydrží alebo sa treba báť, aby to nespadlo ako betónové zábradlie na terase na Holíčskej? Andrej Bartók spracoval poruchy a riešil nosníky, ktoré treba vymeniť. Tvrdí, že nie všetky, čo vizuálne vyzerajú hrozivo, musia byť aj staticky nefunkčné. Na Jasovskej však treba vymeniť všetky obvodové nosníky nad garážami. Priečle (nosníky kolmé na), nachádzajúce sa vnútri garáží, sú ale v dobrom stave. Nepršalo na ne, ani do nich nezatekalo. „Obvodové nosníky nad garážami sme vzhľadom na mieru porušenia navrhli vymeniť za nové, tiež betónové,“ hovorí Andrej Bartók a dodáva, že súčasné technológie aj skladba betónu je už na vyššej úrovni, zväčšili sa aj hrúbky krycej vrstvy betónu.

VIZUALIZÁCIE (návrh odborníkov):

„Do projektu sme zainteresovali aj architektov z Metropolitného inštitútu, ktorí vytvorili manuály na mobiliár. „Antivandal“ stoličky – teda pripevnené k terase, smetné koše, osvetlenie, zábradlie– toto všetko sme na terase navrhli podľa nich,“ pokračuje Július Šoltész. „Rovnaké, mestom preferované zábradlie, sme navrhli aj na nové schodisko.“

Pokiaľ ide o zeleň, musela mať tiež presné miesto osadenia. Strom v dvojtonovom kvetináči nemožno na terase postaviť hocikam. Projektanti navrhli aj miesto pre kontajnery, perspektívne pre ich väčší počet. A napokon aj vodozádržné opatrenia, aby voda z dažďov neodtekala zbytočne do kanálov, ale dala sa využiť. „Nádrž, do ktorej bude voda odtekať, by sa dala uložiť pod blízke parkovisko. Keď je sucho, tak sa ňou môže zavlažovať. Ak je nádrž vsakovacia, voda postupne vsiakne do zeme,“ hovorí docent Ivan Hollý.

Len búranie za 30-tisíc eur

Terasa na Jasovskej je vzorový projekt mesta. Nedá sa však mechanicky preniesť na ďalšie terasy. Projektanti mi vysvetľujú, že každú je nutné obhliadať zvlášť a po jednom prvku. „Napríklad na Jurigovom námestí, kde sme tiež na projekte spolupracovali s mestom, sme museli na terase navrhnúť aj výmenu niektorých stropných panelov. V takom zlom stave boli,“ hovorí Andrej Bartók a Ivan Hollý však dodáva, že základná myšlienka sa použiť dá, tiež izolácia, dlažba, typy zábradlia či mobiliáru.
Mesto má teda projekt pripravený na žiadosť o stavebné povolenie. Čaká ho vyčíslenie nákladov. Búracie práce, odstránenie častí, ktoré sú po životnosti, odhadli projektanti na 30-tisíc eur, repasovanie vyčíslené nemajú. Autori Štúdie zazelenania terás náklady na kompletnú technickú opravu, teda sanáciu do stavu nula, vidia na 600 eur za jeden meter štvorcový. Časť terasy, ktorej sa venovali projektanti STU, má veľkosť 500m2. To by bolo 300-tisíc eur... Uvidíme, na akú sumu jej revitalizáciu vyčísli mesto. Podľa nej bude jasnejšie, či je vôbec v možnostiach ďalších petržalských vlastníkov bytov a garážnikov spojiť sa a investovať do rekonštrukcie tej svojej terasy.

(in)

Páčil sa vám článok?