Ocenia ho i športovci: V Karlovej Vsi otvorili nový moderný multifunkčný park pre deti, mládež aj dospelých

6.5.2022
Otvorenie Multifunkčného parku v Karlovej Vsi

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Na začiatku Karloveskej ulice oproti kostolu sv. Michala pribudol nový verejný priestor. Na jeho slávnostnom otvorení sme sa dnes boli pozrieť.

V modernom multifunkčnom parku sa nachádza skatepark, bežecká dráha, fitness preliezky, detské ihrisko, tribúna na pozorovanie okolia, a tiež relaxačná zóna s lavičkami a množstvom zelene. Celý priestor skrášľuje 37 sakúr, ktoré venovalo Japonské veľvyslanectvo. Park vznikol v rámci programu Živé miesta a na jeho vzniku sa podieľalo hlavné mesto v spolupráci s Metropolitným inštitútom Bratislavy a mestskou časťou Karlová Ves. Pozemok vedľa obnovenej Karloveskej radiály bol v minulosti bez využitia.

Nový park v Karlovej Vsi chce byť dôkazom toho, že sa dá vytvoriť spoločný priestor, kde môžu vedľa seba tráviť voľný čas deti, mládež, dospelí aj seniori. Pozemok, na ktorom park vznikol, nebol v minulosti využívaný, preto sa hlavné mesto dohodlo s mestskou časťou, že na ňom vznikne práve verejný priestor pre širokú verejnosť.

Na ploche 4570 m2 nájdete tri rôzne zóny. Najväčším lákadlom je športová zóna so skateparkom a parkúrovým ihriskom, ktoré vzišli z iniciatívy mestskej časti s miestnou skateboardingovou a parkúrovou komunitou. V detskej zóne sa nachádza šmykľavka, hrací tunel, minifutbal či sedacie valce. Tretiu multifunkčnú zónu tvorí bežecká dráha, fitness preliezky a pingpong.

FOTOGALÉRIA:

Jednotlivé zóny v parku oddeľuje zeleň s lavičkami, čo pomáha dotvárať príjemné miesto pre všetky generácie. Návštevníci nájdu v parku aj pitnú fontánku a tribúnu na pozorovanie diania v parku. Veľkým benefitom je nové osvetlenie a kamerový systém, čím sa v celom území zvýši bezpečnosť.

“Plocha, kde vznikol nový multifunkčný park, bola dlhé roky bez akéhokoľvek využitia. Som veľmi rád, že sa nám podarilo vytvoriť priestor s rôznorodými možnosťami na šport aj oddych. Pre niektorých bude najväčším lákadlom skatepark, pre niektorých budú možno v sezóne lákadlom sakury – dar od japonskej ambasády a možnosť len tak si tu v kľude posedieť. Presne tak sme sa snažili park vytvoriť – aby si tu našli všetky generácie niečo pre seba. Je dôležité, že sa tu môžu bezpečne pohybovať deti aj seniori - takéto miesta Bratislava potrebuje,” priblížil Matúš Vallo, primátor Bratislavy.

Zdroj: Marek Velček

V parku nájdete aj skatepark.

„Park sme začali pripravovať v čase pandémie, keď sa v Karlovej Vsi naplno ukázalo, že jej chýbajú kvalitné verejné priestory. Najmä mládež nemala kde tráviť plnohodnotne svoj voľný čas. Park sme spolu s architektmi naprojektovali tak, aby zaplnil prázdne miesto na frekventovanom mieste a ponúkol všetkým generáciám možnosti pre šport či oddych. Najväčšou výzvou bolo dostať do parku čo najviac zelene, nakoľko celé územie je prehustené veľkým množstvom inžinierskych sietí,“ uviedol Marcel Dzurilla, riaditeľ Sekcie tvorby mestských priestorov na Metropolitnom inštitúte Bratislavy.

Zdroj: ms

Parkúrové ihrisko

Významnú úlohu v celom parku zohráva zeleň, ktorá najmä počas letných mesiacov pozitívne ovplyvní lokálnu mikroklímu. Okrem sakurovej aleje, ktorú venovalo Japonské veľvyslanectvo, sa v parku nachádza aj dažďová záhrada, ktorá dokáže absorbovať veľké množstvo vody z prívalových dažďov. Kým v minulosti voda odtiekla priamo do kanalizácie, dažďová záhrada pomôže vodu v území zachytiť, aby sa postupne vyparila do ovzdušia. Takýmto spôsobom sa zlepší ovzdušie, a tiež podmienky pre rast zelene alebo život hmyzu a vtáctva. V celom parku sú tiež vodopriepustné povrchy.

Zdroj: ms

Rastliny vysadené na tomto svahu sú druhy, ktoré dokážu nasať obrovské množstvo vody. Voda po dažďoch z parku neodtečie, cez svah sa postupne dostane pod povrch.

„Vzhľadom na to, že obyvatelia Bratislavy sú obvykle v strese, keď sa spustí nejaká stavebná činnosť, tento park, ktorý navrhujeme pomenovať Suchá Vydrica, je veľmi príjemným prekvapením. Čerešňová alej je a bude jeho nádhernou korunou. Ako špeciálnu pridanú hodnotu vnímame vybudovanie skateparku, na ktorý sa v našom členitom teréne veľmi ťažko hľadalo umiestnenie. Ide o príklad skvelej symbiózy a stretu generácií, bez vzájomného rušenia sa na peknom mieste,“ povedala starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová. Mestská časť výstavbu skateparku iniciovala už dávnejšie.

"V minulosti tu bola veľmi jednoduchá trávnatá plocha, ktorá nemala zásadnejšie využitie... bez významnejších schopností zadržiavať vlahu a podobne. S tímom architektov s našimi kolegami z Metropolitného inštitútu sme vytvorili projekt, ktorý reaguje na potrebu vytvoriť špecifický verejný priestor pre mládež... súčasne sa nám podarilo do projektu implementovať zeleno-modré opatrenia, napríklad dažďovú záhradu, ktorá umožňuje udržiavať vlahu v krajine," vyjadril sa pre banoviny.sk riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr.

Ján Mazúr, riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy:

Park projektovali architekti z AWE ATELIER, s.r.o. S obnovou sa začalo v máji 2021 a celkové náklady z rozpočtu mesta na výstavbu celého parku boli 470-tisíc eur s DPH.

Zdroj: ms

​Na otvorení sa zúčastnili riaditeľ Metropolitného inštitútu Bratislavy Ján Mazúr, primátor Matúš Vallo,  starostka MČ Karlova Ves Dana Čahojová a veľvyslanec Japonska v SR Makoto Nakagawa.

Rekonštrukcia parku v Karlovej Vsi je súčasťou programu obnovy verejných priestorov Živé miesta, ktorého cieľom je modernizácia a skvalitňovanie dlhodobo zanedbaných verejných priestorov v Bratislave. Z tohto programu je aktuálne ukončených, rozpracovaných alebo navrhovaných vyše 40 projektov, ktoré majú dokopy 243 563 m2 a pokrývajú väčšinu mestských častí. Medzi dokončenými projektmi je obľúbená pozorovateľňa zvierat Vydrica, turistický areál Malý Slavín či verejný priestor na rohu Karadžičovej a Krížnej ulice. Tesne pred dokončením sú pobytové schody na Železnej studničke, horáreň na Peknej ceste či pamätník Daniela Tupého na Tyršovom nábreží.

Zdroj: ms

Náradie pre cvičenie s vlastnou váhou

Zdroj: ms

Z tribúny môžete sledovať okolie.

(ts, ms)

Páčil sa vám článok?