Na vybraných župných školách spustili pilotný projekt participatívnych rozpočtov. Čo to znamená?

23.3.2022
Stredoškoláci sa budú môcť zajtra zahrať na vysokoškolákov - TASR-studenti
Páčil sa vám článok?

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v spolupráci s Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti spustili pilotný ročník školských participatívnych rozpočtov. Vybraných bolo osem stredných škôl v pôsobnosti kraja, ktoré sa prihlásili do otvorenej výzvy. Každej z nich bude pridelených tisíc eur pre participatívny  proces na škole. Kraj o tom informuje na svojom webe.

"Žiaci dostanú príležitosť navrhovať projekty, podieľať sa na diskusiách o rozdelení rozpočtu, či aktívne vstupovať do fázy hodnotenia, rozhodovania a realizácie," približuje krajská samospráva. Snahou je podporiť aktívne angažovanie sa žiakov, pričom školský participatívny rozpočet má ako nástroj pomôcť meniť školu k lepšiemu.

Participatívne rozpočty sú podľa BSK populárne aj v ostatných krajoch, v neposlednom rade pomáhajú budovať korektné vzťahy medzi vedením, učiteľmi a žiakmi školy, čo prispieva aj k celkovému rozvoju školy. „Veríme, že tento rok nič nebude stáť v ceste realizácii aktivity v plnom rozsahu,“ podotkol BSK.

(TASR)

Páčil sa vám článok?