MHD: Dopravný podnik vybral dodávateľa hybridných trolejbusov

5.1.2022
0

Zdroj: DPB

Páčil sa vám článok?

Dopravný podnik Bratislava v stredu 5. januára 2022 vyhodnotil súťaž na dodávateľa 11 kusov nových, nízkopodlažných, hybridných trolejbusov dĺžkovej kategórie 12 metrov, teda „krátkych“ vozidiel napájaných z elektrickej trakčnej siete a z vlastnej batérie dobíjanej z trakčnej siete, čím budú oproti minulosti ekologickejšie. Informoval nás o tom jeho hovorca Martin Chlebovec.

Na dodanie tohto typu trolejbusov boli v súťaži predložené tri ponuky, pričom úspešnou sa stala ponuka od spoločnosti SOR Libchavy spol. s r.o. s celkovou cenou vo výške 5.‪110.600‬ eur bez DPH.

"Ponuka tejto spoločnosti zodpovedala všetkým požiadavkám na predmet zákazky a uchádzač splnil všetky podmienky účasti. Úspešný uchádzač predložil ponuku na trolejbus zn. SOR TNS 12," vysvetlil Chlebovec.

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená vo výške 7.205.000 eur bez DPH s tým, že DPB plánuje nákup trolejbusov spolufinancovať z Európskych štrukturálnych investičných fondov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

"Oproti predchádzajúcemu nákupu vozidiel tejto kategórie, ktorý bol realizovaný v roku 2013, dosiahol DPB pri porovnateľnom trolejbuse vybavenom doplnkovým naftovým pohonom úsporu takmer 37.000 eur bez DPH na jednom kuse," dodal hovorca.

Po uplynutí zákonných lehôt a kontrolných procesov podľa zákona o verejnom obstarávaní DPB pristúpi k podpisu zmluvy. Trolejbusy budú dodané na základe jednej objednávky s tým, že jej zadanie je DPB ako objednávateľ oprávnený podmieniť poskytnutím nenávratného finančného príspevku na základe zmluvy o financovaní alebo schválením dotačných finančných prostriedkov od hlavného mesta na nákup trolejbusov. Dodacia lehota je stanovená najneskôr do 18 mesiacov od zadania objednávky.

(ts, ms) 

Páčil sa vám článok?