FOTO: Začali sa prvé práce na výstavbe predĺženia električkovej trate v Petržalke

29.11.2021
0

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Výstavbu pokračovania električkovej trate v bratislavskej Petržalke v tejto chvíli už neuvidíte iba na papieri, ale priamo v teréne. Pribudli tabule s vyznačením staveniska i pracujúce stroje.

"Pozor, stavenisko. Zákaz vstupu nepovolaným osobám." Tento nápis na tabuli možno prekvapil niektorých Petržalčanov, ak prechádzali cez Námestie Jána Pavla II. Zároveň sa ľudia z ďalšej tabule môžu dozvedieť, že na mieste, kadiaľ povedie budúca trať,  už prebieha výrub stromov a náletových drevín. "Súčasné dreviny nie je možné zachovať na tomto mieste, vzhľadom na to, že sa nachádzajú v priestore novej trate a inžinierskych sietí," informuje na tabuli mesto s tým, že na budúcej trati v úseku Bosákova - Janíkov dvor neskôr vysadia 1512 nových vzrastlých stromov, 9.925 štvorcových metrov kríkov, 22.755 štvorcových metrov rozchodníka, 9.114 štvorcových metrov lúčnych porastov a 180.228 štvorcových metrov trávnikov.

Na mieste sa už nachádzajú aj prvé ťažké mechanizmy, ktoré začali s prácami. Konkrétne na tomto mieste by sa mala nachádzať zastávka s názvom Stred.

Zdroj: ac

Tadiaľto povedie električková trať.

Predĺženie električkovej trate cez Petržalku má vo veľkej miere odľahčiť dopravnú situáciu pokračovaním už existujúcej časti trate zo Šafárikovho námestia cez Dunaj po Jungmannovu ulicu. Vďaka novej trati s preferenciou pre električky na križovatkách sa obyvatelia  dostanú z Janíkovho dvora do centra mesta za 12 minút.  "Nová električka dokáže postupne prepraviť až 30 000 cestujúcich v každom smere denne. V dopravnej špičke obslúži zastávky spoj každé 2 až 3 minúty. Pre pohodlie cestujúcich a efektívne pokrytie mestskej časti pribudne na trase 7 nových zastávok a osadí sa až 33 prístreškov podľa dizajn manuálu," uviedla hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová. Päť prestupných uzlov má priniesť efektívne prepojenie autobusovej dopravy z odľahlejších častí Petržalky na rýchlu električku. Šesť integrovaných zastávok umožní rýchle a bezpečné prestupy medzi autobusmi a električkami bez potreby prechádzať cez cestu.

Zdroj: ac

Základný harmonogram prác, ktorý je súčasťou podpísanej zmluvy, ráta s dokončením potrebných stavebných prác tak, aby električka mohla premávať do konca roku 2023. Projekt zahŕňa aj práce a administratívne úkony, ktoré súvisia s novou traťou, ale nie je nevyhnutné ich mať dokončené skôr ako bude električka premávať. Tieto práce sa môžu dokončovať aj po roku 2023, v zmluve je na zrealizovanie celej stavby stanovených 27 mesiacov. 

(ms, ac)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie