V Rusovciach opravia a zreštaurujú šesť drobných sakrálnych pamiatok

18.11.2021
0

Zdroj: FB MČ Bratislava - Rusovce

Páčil sa vám článok?

Šesť drobných sakrálnych pamiatok z 18. a 19. storočia v bratislavských Rusovciach čaká oprava a zreštaurovanie. Snahou je zastaviť postupnú deštrukciu ich drevnej a kamennej hmoty, vyčistenie od nánosov machu i doplnenie ulomených častí.

Občianske združenie (OZ) Natura Rusovce získalo v grantovej výzve zverejnenej Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR dotáciu 18.900 eur.

"Teším sa, že miestne zastupiteľstvo odsúhlasilo prenájom pamiatok na pol roka občianskemu združeniu, napriek tomu, že táto podmienka bola až dodatočne požadovaná zo strany MIRRI," uviedla starostka Rusoviec Lucia Tuleková Henčelová.

Zdroj: FB MČ Bratislava - Rusovce

​Väčšina sakrálnych pamiatok pochádza z 18. storočia, najstaršou z nich je Mórový stĺp sv. Antona, ktorý sa nachádza pred vstupom do rímsko-katolíckeho kostola sv. Márie Magdalény (1719). Obnova čaká tiež Stĺp Najsvätejšej Trojice, Obelisk rodiny Zichi, Sochu Piety na stĺpe, kamennú sochu Ukrižovaného i drevenú sochu Ukrižovaného.

​Žiadosť o dotáciu preložilo OZ Natura Rusovce so súhlasom mestskej časti, keďže mestská časť nebola v zmysle podmienok výzvy oprávneným žiadateľom.

Zdroj: FB MČ Bratislava - Rusovce

Zdroj: FB MČ Bratislava - Rusovce

(TASR)

Páčil sa vám článok?