V Rači pribudol nový parčík, viete, kde ho nájdete?

27.10.2021
Parčík v Krasňanoch na Hnilíckej ulici

Zdroj: raca.sk

Páčil sa vám článok?

V Krasňanoch vznikol nový verejný priestor, ktorý bol predtým skrytý za plechovou ohradou na Hnilíckej ulici pri CVČ. Toto miesto je už verejnosti dostupné, ešte však nie je vo finále, budú sa na ňom ešte realizovať úpravy. Mestská časť o tom informovala na svojom webe.

Oproti predchádzajúcemu stavu miesto prešlo viacerými zmenami a úpravami. Celoplošne sa ošetrila zeleň, narovnali sa pôvodné chodníky tak, ako im korene stromov dovolili. Vytvorili sa nové prepojenia na pôvodné chodníky a na záver osadili štyri stoly a 12 mobilných stoličiek

"Som rád, že sa postupne darí rozširovať plochy verejne prístupnej zelene pre obyvateľov Krasňan. Verím, že sa nám čoskoro podarí získať prostriedky aj na projekt parčíku na Strelkovej v Rači či revitalizovať priestor pred farským kostolom a tiež rozbiehame projekt parčíku Na pasekách," priblížil starosta Rače Michal Drotován.

Račianska samospráva spresnila, že ide o približne 1400 metrov štvorcových zeleného priestoru s hustou zeleňou, pôvodnými chodníčkami a dočasným sedením. To nahradilo predtým oplotený areál, ktorý pred desaťročiami slúžil na pestovateľské práce a bol verejnosti nedostupný, zarastený.

"V roku 2022 tu plánujeme vytvoriť sieť mlátových chodníkov, osadiť lavičky a celoplošne revitalizovať zelené plochy. Nestáva sa často, že v Bratislave sprístupňujeme úplne nový verejný priestor. Som rád, že po rokoch hľadaní konsezu na vytvorení bezpečného aj dostupného priestoru, sme dospeli ku kvalitnému výsledku. Máme z tohto veľkú radosť," hovorí Matúš Čupka, vedúci oddelenia životného prostredia a dopravy.

(ts,nc)

Páčil sa vám článok?