Aj vy môžete prispieť s návrhom, ako by malo vyzerať centrálne námestie v Devínskej Novej Vsi

13.10.2021
Nové centrum pre Devínsku Novú Ves

Zdroj: mib.sk

Páčil sa vám článok?

Devínskej Novej Vsi chýba verejný priestor, ktorý by fungoval ako centrálne námestie. Aktuálne sa prero pripravuje architektonická súťaž, ktorá má prispieť k riešeniu tohto priestoru. V rámci súťaže sa bude riešiť aj situácia s parkovaním. Aktuálne môžu ľudia vyplniť online dotazník, ktorého výstup bude kľúčovým podkladom pre samotné zadanie architektonickej súťaže. 

V Devínskej Novej Vsi má vyrásť nové centrálne námestie pri Eisnerovej ulici susediacej s Kostolom Ducha Svätého a supermarketom. Časť tohto územia využívajú dnes ľudia len na tranzit, aby sa dostali z bodu A do bodu B. Druhá časť plochy je nevyužívané voľné priestranstvo.

"Súčasťou návrhu bude aj riešenie situácie s parkovaním. Vzniknúť by malo približne 100 parkovacích miest v novom podzemnom parkovisku. Priestor bol vybraný po diskusiách mestskej časti, hlavného mesta a Metropolitného inštitútu Bratislavy," priblížila Annamária Ondrejková s tým, že predpokladaný začiatok realizácie je v roku 2023. 

“Vďaka projektu získa Devínska Nová Ves pekný verejný priestor, ktorý bude slúžiť ako námestie, spestrí život obyvateľkám aj obyvateľom a prinesie tiež nové služby. Konkrétnu podobu môžu práve teraz ovplyvniť obyvatelia Devínskej Novej Vsi podľa svojich predstáv. Chceme, aby si tento projekt od začiatku osvojili a trávili v ňom čas, aby tento priestor po obnove ožil,” povedal primátor Matúš Vallo.

Zdroj: mib.sk

​Mapa územia pre centrálne námestie 

Momentálne prebieha príprava zadania pre architektonickú súťaž, ktorej súčasťou je participatívny proces. Zadanie môžu obyvatelia ovplyvniť, ak do 7. novembra 2021 vyplnia online dotazníkový prieskum . Výstupy z neho budú podľa Ondrejkovej dôležitým podkladom pre samotné zadanie architektonickej súťaže.

“Naším cieľom je vytvoriť z centrálneho námestia kvalitný verejný priestor. Preto sme sa rozhodli osloviť aj mesto s možnosťou spolupráce, aby sme ako partneri našli najvhodnejšie riešenie. Do prípravy architektonického zadania zapájame aj obyvateľov, od ktorých zisťujeme ich preferencie na budúcu podobu tohto miesta. V priebehu nasledujúceho roka spustíme proces stavebného povolenia a schvaľovanie projektovej dokumentácie, vrátane vyjadrení dotknutých orgánov a komisie mestskej časti. V roku 2023 chceme pristúpiť k samotnej realizácii projektu s jeho finalizáciou v roku 2024. Som presvedčený, že tento projekt oživí našu mestskú časť a bude dlhodobo slúžiť nielen obyvateľom Devínskej Novej Vsi,” uviedol starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír.

Riaditeľ sekcie súťaží z Metropolitného inštitútu Bratislavy Peter Lényi priblížil, že v zadaní architektonickej súťaže sa počíta s celkovou obnovou územia a vytvorením viacúčelového verejného priestoru s dostatkom zelene, kde bude možné organizovať rôzne kultúrne aktivity, ktoré sa doteraz mohli diať len v provizórnych podmienkach. Verejný priestor by tak mal plniť oddychovú funkciu, ale v priebehu akcií aj spoločenskú a kultúrnu.

Zdroj: mib.sk

​Časová os participatívneho procesu

Na námestí pribudne aj menšia občianska vybavenosť so službami a priestor pre občasné trhy. Podzemné parkovisko zároveň zvýši kapacity parkovania a zlepší situáciu pre obyvateľov Devínskej Novej Vsi. Architektonickú súťaž pripravuje magistrát, Metropolitný inštitút Bratislavy v spolupráci s mestskou časťou.

(ts,nc)

Páčil sa vám článok?