Amatérska chyba: Katastrofálne umiestnené kontajnery na cintoríne presťahujú

10.10.2021
0

Zdroj: (in)

Páčil sa vám článok?

„Pred cintorínom očakávate kvety, ale v Petržalke vás víta len hnusný otvorený zelený kontajner, pretože tie moderné polozapustené sú už dlhé týždne mimo prevádzky. A to ich s veľkou slávou osádzali len pred rokom,“ napísala nám do redakcie čitateľka Marta.

S pani Martou stojíme pred petržalským cintorínom. „Všade predávajú kvety a sviečky. Tu je len jedna pani pri križovatke, ktorá predáva prebytky zo svojej záhradky,“ hovorí prvú z výhrad, ktoré jej na cintoríne prekážajú. „Polopodzemné kontajnery pri vchode sú opáskované, teda nefunkčné, a tie pred Domom smútku, sú na veľmi nešťastnom mieste. Pozrite, tu býva truhla, tu sú najbližší a hneď vedľa kontajnery,“ ukazuje nám. „Je podľa vás dôstojné lúčiť sa s blízkymi hneď pri odpadkoch?“

„V priebehu extrémne krátkej doby (päť pracovných dní) sa nám podarilo zrealizovať pilotný projekt vybudovania dvoch stojísk podzemných kontajnerov na cintoríne v Petržalke,“ chválilo sa vedenie Marianum-u koncom septembra 2020. Lenže... Kontajnery už mesiace neplnia svoju funkciu a dôvodom je, že kvôli blízkym stĺpom vysokého napätia ich auto s rampou nemôže vysýpať.

Zdroj: (in)

Kontajnery pre stĺpy s veľmi vysokým napätím nemôžu vysýpať. 

„Umiestnenie dvoch polopodzemných kontajnerov, bolo bývalým vedením organizácie Marianum vykonané neodborne a v rozpore s platným Zákonom o energetike,“ informovala nás Katarína Šemberová, vedúca oddelenia komunikácie a obchodu MARIANUM-u - Pohrebníctva mesta Bratislavy. Vysvetlila, že nebola splnená požiadavka na vzdialenosť ochranného pásma v okolí veľmi vysokého napätia. „Súčasný riaditeľ Róbert Kováč prijal v súvislosti s uvedeným a v záujme ochrany zdravia zamestnancov zabezpečujúcich vysýpanie odpadu okamžité opatrenia, konkrétne výluku používania týchto polopodzemných kontajnerov.“

Zdroj: (in)

Tieto kontajnery sa používať nemôžu. 

Marianum sa preto chystá prehodnotiť stojiská, a to aj kontajnerov pred Domom smútku (úvodné foto článku). Ich umiestnenie súčasné vedenie tiež nepovažuje za vhodné. „Zohľadníme možnosti stojísk najmä s ohľadom na komfort návštevníkov cintorína. Kontajnery budú ľahko dostupné a umiestnené k spokojnosti či už návštevníkov cintorína, ale aj k spokojnosti pozostalých, ktorí sa zúčastňujú na poslednej rozlúčke so zosnulým,“ uistila nás Katarína Šemberová.

Zdroj: (in)

Starý kontajner na bioodpad. 

Od lepšieho umiestnenia si pohrebníctvo sľubuje aj zlepšenie separácie odpadu. Návštevníci cintorína totiž aktuálne nedodržujú separovanie odpadu v takej miere, ako pohrebníctvo po osadení moderných kontajnerov očakávalo.

Moderné estetické kontajnery vyriešili problém opakovaného prepĺňania malých smetných košov, ktoré zamestnanci nestačili vysýpať. Teraz však, paradoxne, 14 malých košov, ktoré boli pri každom vodovode, niektorým návštevníkom chýba. Pani Marta počas našej prechádzky cintorínom tvrdí, že najmä starším ľuďom, ktorí majú hroby vo vzdialenejších častiach. „Predstavte, že teraz musia nosiť svoj odpad cez celý cintorín.“

Pri jej sťažnostiach na zber lístia, oponujeme. Nemôžeme chcieť naraz na cintorínoch aj stromy, aj mať hroby na jeseň celkom bez listov. V čase našej návštevy zamestnanec cintorína listy zbieral. Aj jeho snaha má však svoje limity.

Zdroj: (in)

Na jeseň musíte s listami jednoducho rátať, počas našej návštevy ich však zamestnanec odpratával. 

Za pravdu jej však dávame, keď vidíme toalety. Spoločné, bez umývadla, tým by sa rekonštrukcia zišla. „Minulý rok mi z Mariannum-u odpísali, že Dom smútku bude obnovovaný pravdepodobne v roku 2023. Tak hádam príde aj na toalety.“

Zdroj: (in)

Toalety na cintoríne. 

Katarína Šemberová spresňuje: „Kompletnú rekonštrukciu plánujeme na rok 2024. V roku 2022 – 2023 bude zadané spracovanie projektovej dokumentácie. Čo sa týka toaliet, tie budú opravené podľa možností čo najskôr.“

Pre komfort návštevníkov zvažuje pohrebníctvo aj vytvorenie vlastných kvetinárstiev pri cintorínoch v správe Marianum. „V prípade cintorína v Petržalke si musíme túto možnosť prerokovať s mestskou časťou Petržalka, nakoľko nám nie je zverené parkovisko pred cintorínom do správy, aj keď sa staráme o jeho údržbu.“

Aktuálne ukončili aj komplexnú reštaurátorskú obnovu Pamätníka 497 nevinných obetí. Po ňom bude nasledovať premiestnenie kontajnerov.

Zdroj: (in)

Pamätník 497 nevinných obetí. 

Keď s pani Martou odchádzame z cintorína, zastavia sa pri nás dve ženy a pýtajú sa, kde je zastávka MHD. „Musíte to celé obísť. A ponáhľajte sa, lebo autobus jazdí len každú hodinu,“ hovorí im pani Marta a obráti sa na mňa. „Vidíte, aj zadný vchod by sa tu zišiel. Mali by sme zastávku na skok.“

(in)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie