Karlovovešťania, máte doma odpad s obsahom škodlivých látok? Takto ho môžete odovzdať

25.9.2021

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Karlova Ves naplánovala na sobotu 2. októbra pre občanov Karlovej Vsi zber komunálnych odpadov z domácností s obsahom škodlivých látok. Samospráva o tom informovala na svojom webe.

V tento deň bude od 8,00 h do 10,00 h na parkovisku pred MŠ Majerníková 11 pristavené vozidlo, pri ktorom budú pracovníci spoločnosti ARGUSS, s.r.o. preberať od obyvateľov Karlovej Vsi – fyzických osôb nepodnikateľov staré náterové hmoty, odpadové rozpúšťadlá, pesticídy, oleje a tuky.

"Odpady ako sú rozpúšťadlá, oleje, pesticídy, farby, lepidlá a pod. musia byť uzavreté v pevných obaloch, z ktorých sa neuvoľňuje odpad. Odobratý bude len odpad donesený v takto uzavretých obaloch max. do 5 kg od 1 osoby," spresnila samospráva na svojom webe.

Mestská časť dodáva, že priniesť môžete aj batérie a akumulátory, žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť, vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluorované uhľovodíky - chladničky, mrazničky a pod, vyradené elektrické a elektronické zariadenia – elektrospotrebiče - počítače, televízory, monitory, žehličky, práčky, mixéry.

Komunálny odpad s obsahom škodlivých látok môžete odovzdať aj na Zbernom dvore spoločnosti OLO a.s., Stará Ivanská cesta 2, v pracovných dňoch a v sobotu od 8.00 do 18.00 h okrem sviatkov a dní pracovného voľna.

V prípade záujmu o podrobnejšie informácie môžete kontaktovať spoločnosť ARGUSS, s.r.o. na tel. č. 02/555 65 632. Karlova Ves zorganizovala zber v spolupráci s magistrátom hl. mesta a spoločnosťami Odvoz a likvidácia odpadu a.s. a ARGUSS, s.r.o.

(nc)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie