Lamač bude prvou mestskou časťou, kde spustia zber kuchynského odpadu

22.9.2021

Zdroj: Victoria 1/shutterstock.com

Páčil sa vám článok?

Bratislavská mestská časť Lamač bude prvou mestskou časťou v hlavnom meste, kde magistrát spoločne s mestskou firmou Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) spustí zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. OLO na svojom webe už zverejnil harmonogram distribúcie košíkov a zberných nádob pre rodinné domy.

"Od pondelka (20. 9.) sme začali s distribúciou košíkov a zberných nádob pre rodinné domy v Lamači. Nádoby, kompostovateľné vrecká a informačný leták doručia naši pracovníci až k dverám, ich prevzatie je potrebné potvrdiť podpisom," informuje OLO s tým, že harmonogram pre bytové domy zverejní dodatočne na svojom webe.

Magistrát pripravil aj návrh novely všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Rokovať o nej bude štvrtkové (23. 9.) bratislavské mestské zastupiteľstvo. V rámci nej rieši aj zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Bratislava sa totiž pripravuje na povinnosť zabezpečiť od 1. januára 2023 separovanie tohto odpadu. Hoci už od začiatku tohto roka mali obce a mestá na Slovensku zaviesť a zabezpečiť pre svojich občanov triedený zber kuchynského biologického odpadu. Pre Bratislavu i Košice, ktoré pri zmesovom odpade využívajú zariadenie na energetické využitie odpadu (spaľovne), platí výnimka do roku 2023. Rovnako tak v prípade tých samospráv, kde domácnosti všetok kuchynský bioodpad kompostujú, a území, kde nie je triedený zber technicky možný.

Hlavné mesto si pre zavedenie bioodpadu z kuchýň domácností obstaralo štúdiu. Rieši napríklad systém zberu a prepravy odpadu, navrhuje zariadenie na jeho spracovanie i lokalitu, kde by mohlo vyrásť. "Súčasťou štúdie je návrh pilotného projektu, ktorý sa má realizovať v októbri v mestskej časti Lamač," spresnila samospráva. Počas budúceho roka chce tento zber zaviesť postupne aj v ostatných bratislavských mestských častiach.

​Oddeleným zberom kuchynského bioodpadu predpokladá Bratislava zníženie množstva zmesového odpadu asi o 30 percent, čo má mať vplyv na zníženie počtu zberných nádob, kontajnerov, prípadne interval odvozu. "V dôsledku toho sa zníži výber miestneho poplatku," uviedlo mesto v dôvodovej správe návrhu novely VZN. Pokles miestneho poplatku má byť pozvoľný, keďže sa bude systém zberu v jednotlivých bratislavských mestských častiach zavádzať postupne v priebehu roka 2022.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie