Ako by mal vyzerať parkovací dom na ulici Československých parašutistov v Novom Meste? Pozrite si návrh

31.8.2021
návrh parkovacieho domu na ulici Československých parašutistov v Novom Meste

Zdroj: Facebook/Hlavné mesto SR Bratislava

Páčil sa vám článok?

Ako riešenie lokálneho problému s parkovaním v Novom Meste navrhuje mesto postaviť vo vnútrobloku pri ulici Československých parašutistov parkovací dom, ktorý by aj vzhľadom k tomu, že v budúcnosti bude oblasť súčasťou regulovanej zóny, rozšíril parkovacie kapacity. Mesto vysvetlilo, prečo uvažuje o možnosti parkovacieho domu práve v tejto lokalite.

So spustením parkovacej politiky nás čaká aj redizajn verejného priestoru. Ide o prípravu jednotlivých parkovacích zón, úpravu existujúcich a značenie nových parkovacích miest. Tam, kde kapacita parkovania na uliciach nemusí byť postačujúca, pripravujeme aj rezidentské parkovacie domy. Jedným z hlavných cieľov regulácie parkovania, po novom PAAS je dostupnejšie parkovanie pre rezidentov. Viac info na www.paas.sk

Situácia je podľa vyjadrenia magistrátu na Hostinskom sídlisku je z hľadiska parkovania zlá, prieskumy z terénu ukázali vysokú obsadenosť počas dňa, ale najmä nadpriemernú obsadenosť v noci. "Suma všetkých parkovacích miest na sídlisku je 241, z toho 88 v riešenom území medzi OD Slimák a Riazanskou ulicou. Keďže obsadenosť v noci je viac ako 126-percentná, v lokalite sa tak parkuje na 63 nelegálnych miestach, zväčša na zeleni či chodníkoch," vysvetlilo hlavné mesto.

Ako riešenie lokálneho problému navrhuje mesto postaviť vo vnútrobloku pri ulici Československých parašutistov parkovací dom, ktorý by aj vzhľadom k tomu, že v budúcnosti bude oblasť súčasťou regulovanej zóny, rozšíril parkovacie kapacity. Analýzy podľa mesta ukazujú, že počet áut po regulácii môže klesnúť o 20-30 percent (nedostatočné pre túto zónu), avšak stúpne počet parkujúcich vodičov s trvalými pobytmi, ktorí jeho nahlásenie doteraz odkladali a majú oprávnenie v zóne parkovať.

Navrhovaný parkovací dom, ktorý bol predstavený poslancom a následne aj obyvateľom, by mohol na 1 polozapustenom a 1 nadzemnom podlaží obsiahnuť 188 parkovacích miest. "Obyvatelia si môžu zvoliť širší aj užší variant - 10 m od najbližšieho bytového domu, vzhľadom na blízkosť k okolitým bytovým domom. Taktiež si môžu zvoliť aj variant bez navrhovanej zelenej strechy, aby bol parkovací dom ešte o niečo nižší, vzhľadom na povoľovacie procesy však bude spĺňať hygienické parametre pre byty na nižších poschodiach," priblížilo mesto s tým, že jeho prítomnosť však zabezpečí nielen upratanie verejného priestoru na sídlisku, ale aj zníženie hluku či svetelného smogu z áut. Bratislavská radnica spresnila, že v blízkosti sa síce nachádzajú aj čiastočne nevyužívané garáže, školský areál či zelené plochy, nie všetky sú však vo vlastníctve mesta či mestskej časti, preto vzhľadom na snahu stavať na plochách aj aktuálne využívaných na parkovanie a neodstraňovať zeleň, iné vhodné alternatívy v blízkom okolí nie sú.

Mesto deklaruje, že parkovacie domy by mali okrem svojej základnej funkcie poskytovať aj pridanú hodnotu pre životné, ale aj spoločenské prostredie v susedstve. Riešenia sú podľa nich rôzne, od zelenej fasády s popínavými rastlinami, ale rovnako je možné obložiť steny napríklad prírodným dreveným materiálom, či využiť plnú stenu na športovanie v podobne lezeckej steny či umiestnenia basketbalových košov alebo ju využiť na premietanie. "To sa týka aj strechy, ktorá rovnako môže byť zelená, ale môže slúžiť aj ako športové či detské ihrisko alebo ako komunitná záhrada," dodalo mesto s tým, že o konečnej podobe rozhodujú aj  obyvatelia lokality, aby budúce projekty čo najviac vychádzali z potrieb a skúseností rezidentov v priamom okolí. Spätnú väzbu a podnety k možnostiam riešenia parkovacieho domu môžete nechať prostredníctvom odkazu TU

(ts,nc)

Páčil sa vám článok?