Karlova Ves poskytne rodičom prváčikov 30 eur na školské potreby

3.8.2021
0
Základné školy veľkých mestských častí sa pripravujú na zápis prvákov - prvaci zapis

Zdroj: MČ Dúbravka

Páčil sa vám článok?

Mestská časť Bratislava-Karlova Ves začne od septembra poskytovať nový príspevok. Sumou 30 eur pomôže rodinám prvákov pri nákupe školskej tašky či písacích potrieb.

"September je pre rodičov z hľadiska financovania neraz najťažším mesiacom v roku, sme preto radi, že sa nám podarilo v rozpočte nájsť prostriedky na tento príspevok pre rodiny s prváčikmi," uviedla v tejto súvislosti starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová.

Hovorca mestskej časti Branislav Heldes spresnil, že príspevky bude mestská časť vyplácať z rozpočtovej kapitoly, ktorej alokácia vo výške 10.000 eur je vyčlenená na viacero typov jednorazovej finančnej pomoci. "Do troch základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mestská časť, zapísali rodičia na budúci školský rok 276 detí s trvalým pobytom v Karlovej Vsi," dodal Heldes.

Žiadosť o príspevok je potrebné vyplniť pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku a podať v období od začiatku školského roka do konca kalendárneho roka, v ktorom dieťa nastúpi na povinnú školskú dochádzku.
(TASR)

Páčil sa vám článok?