Magistrát zasiahol larvicídom od minulého týždňa na viac ako 2 miliónoch m² liahnisk komárov!

30.7.2021
Zásahy larvicídom BTI

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava/Marek Velček

Páčil sa vám článok?

Bratislavský magistrát od minulého týždňa larvicídom zasiahol na viac ako 2 000 000 m2 liahnisk komárov v Bratislave. Mesto avizovalo, že vyliatie povodia riek Dunaja a Moravy si vyžiadalo ešte intenzívnejšie zásahy. Najintenzívnejšie zásahy vykonali v kritických lokalitách ako Devínska Nová Ves, Devín, Petržalka a Rusovce.

Mesto priblížilo, že paralelne monitoring a zásahy proti larvám komárov realizovali aj mimo týchto lokalít, kde sa v dôsledku zrážok tvorili periodické mláky. 

Rieky sa na území Bratislavy začali vylievať v nedeľu 18. júla. Mesto situáciu okamžite aj vzhľadom na bezpečnostné hľadisko monitorovalo priamo v teréne. "Aj keď sme boli pripravení, bolo so zásahmi potrebné počkať, kým sa hladiny ustália, nakoľko stúpajúca hladina menila profil a rozsah liahnisk. Tento čas sme využili na dôkladné zmonitorovanie zaplaveného územia a naplánovanie čo najefektívnejších zásahov," informoval magistrát na sociálnej sieti s tým, že vzhľadom na rozsah záplav a vysoké teploty, ktoré prajú rýchlemu vývoju komárov, bolo nutné konať rýchlo, aby čo najskôr zničili čo najviac lariev, kým sa z nich vyliahnu dospelé komáre. Preto sa do zásahov zapojil aj Mestský komunálny podnik či miestni dobrovoľníci. Mesto spresnilo, že s rozsiahlymi zásahmi začali od utorka 20. júla, keď sa jednotlivé liahniska začali oddeľovať od hlavných tokov a monitoring už identifikoval larvy.

Na otvorených plochách využili aplikáciu BTI dronom. Zaplavené lesnaté územia ošetrovali pozemným postrekom a v liahniskach s hustým porastom tráv, rákosia a nízkej vegetácie sa podľa ich vyjadrenia najviac osvedčila ručná aplikácia BTI vo forme granulátu, ktorý cez listy prepadá do vody, kde ničí larvy komárov.

Napriek tomu, že zaplavené územie s liahniskami bolo mimoriadne rozsiahle - minulý týždeň šlo o súvislé územie od Devínskej Novej Vsi po Devín a Karlovu Ves a tiež značné časti nábrežia Dunaja v Petržalke, mesto deklaruje, že po ustálení hladiny za posledný týždeň dokázali v týchto záplavových územiach zasiahnuť na všetkých identifikovaných liahniskach. "Na väčšine plôch, kde sme doteraz vykonali kontrolu po zásahu, sa potvrdila takmer 100 % účinnosť, to znamená, že všetky larvy komárov boli v týchto liahniskach zničené skôr, ako sa z nich stihli vyliahnuť komáre. V liahniskach, kde sa pri kontrole ešte nejaké larvy vyskytli, zásah opakujeme," avizovalo hlavné mesto.

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava/Marek Velček

​Mesto však pripomenulo, že ich cieľom nie je eliminácia celej populácie komárov, ale minimalizácia ich kalamitného liahnutia. Na území Bratislavy sa nachádzajú viaceré územia s 5. stupňom ochrany, kde nie je možné zasiahnuť ani chemicky a ani biologickým larvicídom BTI. "Príkladom môže byť územie v okolí Marcheggského mosta s 5. stupňom ochrany, kde počas záplav vznikli rozsiahlejšie liahniska komárov, voči ktorým nám však legislatíva neumožňuje zasiahnuť," vysvetlili.

Okrem týchto chránených území sa komáre liahnu aj v súkromných záhradách, kde mesto rovnako nemôže zasahovať, napríklad v sudoch, jazierkach a akýchkoľvek nádobách, kde sa drží voda. Komáre tam dokážu rýchlo naklásť stovky až tisícky vajíčok. Aby ste si neúmyselne na záhradke, či trebárs v nádobke pod kvetináčom na balkóne nevypestovali komáre, je dôležité minimálne raz týždenne všetku vodu z nádob vyliať, alebo využiť na polievanie.

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava/Marek Velček

​Zásahy larvicídom BTI

Za uplynulý týždeň vykonali viac zásahov ako počas celej minuloročnej sezóny. "Vzhľadom na rozsah zásahov larvicídom BTI za posledný týždeň, viac ako 2 milióny metrov štvorcových, môžeme jednoznačne povedať, že sa nám podarilo zničiť miliardy lariev komárov, ktoré by sa inak vyvinuli na dospelé jedince," dodalo na záver mesto s tým, že bez týchto zásahov by situácia bola neporovnateľne horšia.

(nc)

Páčil sa vám článok?