Devínska Nová Ves hospodárila vlani s prebytkom 743.000 eur

8.7.2021

Zdroj: CBS

Páčil sa vám článok?

Bratislavská Devínska Nová Ves hospodárila v minulom roku s prebytkom 743.000 eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2020, ktorí schválili poslanci na ostatnom rokovaní miestneho zastupiteľstva. Finančné prostriedky presunú do rezervného fondu na investície a ďalší rozvoj samosprávy.

"Rozpočet skončil s prebytkom 743.000 eur, a to aj napriek výpadkom príjmov a nárastu výdavkov, s ktorými sme sa museli popasovať," uviedla Jana Vedejová Sitášová, vedúca mediálneho oddelenia miestneho úradu.

Najviac financií išlo na bežné výdavky a chod rozpočtových organizácií mestskej časti a bežné výdavky na výkon samosprávy, konkrétne na školstvo, komunikácie a dopravu, ale tiež životné prostredie, sociálne služby a šport. Medzi dôležité investičné projekty, ktoré sa podarilo vlani spustiť, patrí rekonštrukcia vodnej nádrže Mláka, ktorá je v kolaudačnom konaní, či rekonštrukcia klubu dôchodcov.  

"Šport a kultúra si po pandémii zaslúžia pomoc. Preto sme vo forme dotácií podporili športové, kultúrne a sociálne organizácie sumou takmer 90.000 eur. Pomoc kultúre a športu je rýchle a dôležité opatrenie," poznamenal starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír. Podotkol, že hoci pandémia mestskú časť spomalila vo viacerých projektoch, tento rok sa ich podarilo naštartovať. Ide napríklad o nadstavbu a prístavbu Základnej školy (ZŠ) I. Bukovčana, uskutočnili sa tiež prvé rokovania s Metropolitným inštitútom Bratislavy (MIB) k plánovanej revitalizácii miestneho centrálneho námestia.

(TASR)

Páčil sa vám článok?