Pri Botanickej záhrade vypílili stromy. Zisťovali sme, čo sa stalo

11.6.2021
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Obyvateľov Karlovej Vsi prekvapil výrub stromov pri Botanickej záhrade (medzi záhradou a Botanickou ulicou). Zisťovalli sme, čo sa stalo.

Na sociálnej sieti sa okolo tohto výrubu rozbehla živá diskusia, mnohí sa domnievali, že sa tu plánuje nejaký developerský projekt. "Tieto parcely bohužiaľ nie sú vo vlastníctve mesta ani MČ, čo je veľmi smutné vzhľadom na bránu do Botanickej záhrady alebo prístup ku Karloveskému ramenu. To je však rozliate mlieko z minulosti," vysvetlila starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová s tým, že situáciu preverí. Od marca do októbra by sa totiž dreviny v intraviláne odstraňovať nemali, môžu byť napríklad hniezdiskom vtákov. Takýto čin by teda mali vopred schváliť aj ornitológovia.

Dnes sme sa na úrade informovali, čo sa teda stalo. "Vlastník pozemku bol vyzvaný na vykonanie výrubu dreviny v zlom zdravotnom stave (Tilia), na arboristický rez topoľov nad parkoviskom a na odstránenie inváznych drevín v zmysle zákona. Vlastník požiadal o výrub lipy (Tilia) a bolo mu vydané právoplatné výrubové povolenie. Na základe podnetu bola vykonaná terénna obhliadka danej lokality. K výrubu predmetnej lipy došlo bez doloženia ornitologického posudku. Arboristický rez topoľov v zmysle výzvy nebol vykonaný. Bude uskutočnený štátny dozor," informoval nás hovorca mestskej časti Branislav Heldes.

FOTOGALÉRIA:

(ms)

Páčil sa vám článok?