Obyvatelia mestu: Vyriešte na Šustekovej dopravu a potom sa bavme o výstavbe domov

13.6.2021
0

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

Urbanistická štúdia umiestnenia nájomného bývania na území Bratislavy vyvolala najmä v lokalitách Šustekova a Sosnova veľký odpor obyvateľov. „Osem 14-, až 16-poschodových domov? Pokiaľ by sa pristúpilo k výstavbe, znamenalo by to pre nás občanov žijúcich v tejto lokalite zhoršenie životného prostredia a dopravného zaťaženia natrvalo,“ vyjadrila sa na miestnom zastupiteľstve Ľudmila Tekulová, zástupkyňa vlastníkov bytov zo Šustekovej 5-7.

V Petržalke sa možná výstavba týka piatich lokalít – Sosnová, Bratská, Šustekova, Muchovo námestie a Viedenská cesta.
Už začiatkom minulého roka, kedy mesto zverejnilo návrh zadania štúdie, existoval voči výstavbe najmä na Šustekovej odpor obyvateľov. Niet sa čo čudovať.

„Lokality Šustekova a Sosnova patria podľa štúdie spracovanej hlavným mestom už dnes medzi 5 najzastavenejších lokalít v celej Bratislave,“ povedal nám Milan Vetrák, ktorý sa o problém zaujíma od počiatku a dvakrát sa na zastupiteľstve pokúšal dosiahnuť stanovisko poslancov. Nepodarilo sa, minulý rok posielal napokon stanovisko za Petržalku starosta Ján Hrčka. Odporúčal vtedy lokality Bratská, Muchovo námestie a Sosnová, pričom odmietol lokality Šustekova a Viedenská cesta. Hlavné mesto napriek tomu spracovalo urbanistické štúdie na všetkých 5 lokalít.

Zdroj: Matúš Husár

Sosnova.

Petržalka ponúkla mestu aj lokalitu Starohájska, tá však do štúdie napokon zaradená nebola. Nájomné byty mesto plánuje stavať aj v Janíkovom dvore.

Škôlka dopravu nevyrieši

Pre odpor verejnosti voči výstavbe v lokalite Šustekova, Sosnova inicioval poslanec Milan Vetrák spolu s ďalšími poslancami, Ivetou Plšekovou, Pavlom Šestákom, Branislavom Kleinertom, či Miroslavom Behúlom mimoriadne petržalské zastupiteľstvo, ktoré sa konalo 26. mája, teda len pár dní pred uplynutím termínu na verejné pripomienkovanie urbanistickej štúdie hlavného mesta.
Prítomná viceprimátorka Lenka Antalová Plavuchová na ňom argumentovala, že prerokovanie urbanistickej štúdie, ktorá slúži ako podklad pre zmenu územného plánu je len prvý krok. Až po schválení zmien možno uvažovať o výstavbe. Podľa aktuálneho územného plánu v lokalite možno stavať obchodné centrá, hotely, mesto chce územný plán zmeniť, pretože namiesto nich potrebuje nájomné byty. Nie je to však otázka roka, ani dvoch. Uviedla, že v každej lokalite predtým prebehne architektonická súťaž, participácia, komunikácia s obyvateľmi, čo by pri výstavbe malo pribudnúť. Petržalka napríklad vyjadrila potrebu škôlok, často sa spomínajú komunitné centrá v každom objekte. Lenže škôlka nevyrieši katastrofálnu dopravnú situáciu, ktorá je tu už dnes a po výstavbe stoviek bytov by sa ešte zhoršila.

Zdroj: Matúš Husár

​Šustekova.

„Sosnova a Šustekova sú lokalitami uzatvorenými železnicou, diaľnicou, Dolnozemskou, Bosákovou a Šustekovou. V dopravnej špičke sú to takmer nepriechodné ulice. Je tu dopravný uzol na dva mosty, kritická situácia je tu už teraz,“ hovorí Ľudmila Tekulová, ktorá tu žije. „Okrem toho vozidlá parkujú v príjazdových cestách k domom, stoja na chodníkoch, parkovacia politika akoby sa nás netýkala... Šustekova by bola po výstavbe totálne zahltená autami, nakoľko podľa štúdie je jedinou príjazdovou cestou do tohto vnútrobloku. Kým nebude doriešená dopravná infraštruktúra v tejto lokalite, nesúhlasíme s výstavbou!“ Viceprimátorka po týchto výhradách prisľúbila obyvateľom spoločné stretnutie na magistráte.

Štúdiu žiadajú prepracovať

„Po zvolaní mimoriadneho zastupiteľstva sa konečne zobudil aj petržalský úrad a jeho starosta, ktorý prekvapivo vo svojom návrhu stanoviska mestskej časti už netrval na tom, aby sa v lokalite Šustekova nestavalo, ale aby sa urbanistická štúdia prepracovala, znížili sa koeficienty výstavby a stavať sa mohlo, nielen na Šustekovej, ale aj na Sosnovej, Muchovom námestí a Bratskej,“ hovorí Milan Vetrák, ktorý so skupinou poslancov vypracoval pozmeňujúci návrh, aby sa v lokalitách Šustekova a Sosnova urbanistická štúdia prepracovala, aby sa dala opätovne na verejné pripomienkovanie a tiež opätovne na zaujatie stanoviska petržalskému zastupiteľstvu po jej prepracovaní. Okrem toho navrhol, aby sa citlivo pristupovalo k výstavbe v lokalitách, kde sa v minulosti organizovali petície proti výstavbe (napr. pápežská lúka), aby bola v krajných prípadoch umožnená aj zámena pozemkov kvôli riešeniu lokalít ako Gwerkova, Humenské námestie, Tematínska a aby sa konečne zo strany Petržalky podal podnet na zmenu územného plánu s cieľom stabilizovať lokality Haanova/Pankúchova a Mamateyova/Polereckého na parky a rekreačné zóny, o čom už rozhodlo bratislavské mestské zastupiteľstvo v minulom volebnom období na základe petície.
„Pozmeňujúci návrh bol schválený s výnimkou možnosti zámen pozemkov,“ hovorí Milan Vetrák. „Obyvatelia Šustekovej a Sosnovej tak dostanú druhú šancu zastaviť alebo prinajmenšom minimalizovať objem výstavby v týchto lokalitách a obyvatelia Haanovej, Polereckého, Pankúchovej a Mamateyovej sa konečne dočkajú zmeny územného plánu hlavného mesta v zmysle ich petičných požiadaviek.“
Mesto teraz vyhodnotí pripomienky mestských častí, napokon však budú rozhodovať poslanci mestského zastupiteľstva, keď budú schvaľovať zmeny a doplnky územného plánu.

Možno by mohli vziať do úvahy, že Petržalka aj bez Sosnovej, Šustekovej a Viedenskej patrí k lídrom spomedzi mestských častí pokiaľ ide o počet vhodných pozemkov pre nájomné domy. Napríklad Staré Mesto, ktoré eviduje 532 žiadateľov o náhradné nájomné bývanie neponúka ani jednu lokalitu, niektoré mestské časti ako Rača alebo Ružinov viaceré lokality na výstavbu nájomných bytov odmietli.

(in)

Páčil sa vám článok?