Zodpovednosť za porušenie zákona v Marianume mesto posudzuje, ale pokutu zaplatí!

2.6.2021

Zdroj: A.Č.

Páčil sa vám článok?

Pracovnoprávna zodpovednosť zamestnancov bratislavského mestského pohrebníctva Marianum za porušenie zákona o verejnom obstarávaní sa aktuálne posudzuje. Pre TASR to potvrdila hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová s tým, že uloženú pokutu zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pohrebníctvo uhradí.

Úrad minulý týždeň informoval, že Marianum porušilo zákon o verejnom obstarávaní pri rekonštrukcii a výstavbe nových urnových miest. Organizácii vytkol účelové rozdelenie zákazky, ktoré označuje za jedno z najzávažnejších porušení zákona. Pohrebníctvu preto uložil pokutu 32.625 eur, ktorá však bola znížená o polovicu, keďže pohrebníctvo so zisteniami súhlasilo. Úrad ich posúva aj ďalším kontrolným orgánom na prípadne konanie. Hlavné mesto uviedlo, že ÚVO preskúmaval zákonnosť vybraných zmlúv, ktoré Marianum uzatvorilo v minulom roku. "Ešte pred začatím kontroly mesto vyhlásilo výberové konanie na nového riaditeľa Marianumu. K 10. marcu došlo k vzdaniu sa funkcie riaditeľa organizácie Borisa Šramka. Zároveň došlo na začiatku roka 2021 k personálnym zmenám na úseku verejného obstarávania. Nový riaditeľ, ktorý vzišiel z výberového konania, nastúpil 17. mája," spresnila Rajčanová.  

ÚVO informoval, že išlo o sedem zákaziek, ktoré boli zadané postupom vzťahujúcim sa na zákazky s nízkymi hodnotami. Úrad v kontrole zistil a preukázal, že pohrebníctvo konalo v rozpore so zákonom. Zákazku si totiž rozdelilo na menšie časti, teda vybralo si taký spôsob určenia predpokladanej hodnoty zákaziek, aby mohlo použiť menej prísny postup. "Úrad preukázal, že dané zákazky majú také predmety plnenia, ktoré najmä z hľadiska funkčného, časového a miestneho spolu súvisia a ktoré v rámci jedného verejného obstarávania by mali za následok použitie prísnejšieho postupu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní," vysvetlil predseda ÚVO Miroslav Hlivák.

(TASR)

Páčil sa vám článok?