V Petržalke pribudli 3 nové kompostoviská na bioodpad

13.5.2021
Kompostovisko Pifflova

Zdroj: MČ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Petržalská samospráva osadila na svojom území ďalšie komunitné kompostoviská, celkovo ich tak je už šesť. Každé komunitné kompostovisko je tvorené troma zásobníkmi a má svojho kompostmajstra.

Po Romanovej a Budatínskej ulici pribudli začiatkom mája v bratislavskej Petržalke ďalšie záhradné kompostéry na miestach, ktoré si miestne komunity určili. Nové komunitné kompostoviská sa najnovšie nachádzajú na uliciach Lietavská, Holíčska, Pifflova a vo vnútrobloku Jasovská/Žehrianska. "Vznikli vďaka spolupráci s miestnymi obyvateľmi a spoločnosťou zaoberajúcou sa odpadovým hospodárstvom JRK Slovensko s.r.o. Aj v tomto prípade pomáhali pri ich osádzaní pracovníčky z referátu čistoty a poriadku, ktoré zároveň dohliadali na priebeh montážnych prác," konštatovala Mária Halašková hovorkyňa Petržalky a s tým, že všetky kompostoviská majú svojich kompostmajstrov, s ktorými bola uzatvorená zmluva o spolupráci. Kompostmajstri  boli vybraní ešte pred realizáciou projektu.

 „Cieľom komunitného kompostovania je umožniť obyvateľom žijúcim v bytových domoch kompostovať biologický odpad z domácností a jeho vytriedením znižovať množstvo zmesového komunálneho odpadu,“ priblížila Tatiana Hajčík Stanová z referátu čistoty a poriadku.

Tento odpad končí prevažne na skládkach alebo v spaľovni, čo má za následok negatívny vplyv na životné prostredie. Halašková spresnila, že kompostovaním sa predchádza tvorbe odpadu a zároveň kompost, ktorý vznikne, slúži pre potreby členov komunity na prípadné záhradnícke práce či udržiavanie domácej flóry, napríklad hnojenie rastlín.

„V tomto roku má v pláne mestská časť osadiť ďalších šesť kompostérov. Tie budú prideľované podľa žiadostí, ktoré schválil Magistrát hlavného mesta SR Bratislava,“ informovala vedúca oddelenia životného prostredia Daniela Vašková Kasáková.

 

Zdroj: MČ Petržalka

Zdroj: MČ Petržalka

​Kompostovisko Pifflova

Ak máte záujem o zriadenie komunitného kompostoviska, môžete podať žiadosť na magistrát  s požadovanými prílohami, ktoré je možné nájsť na stránke magistrátu TU. Hlavné mesto po posúdení a splnení podmienok pre zriadenie komunitného kompostoviska vydá v lehote do 45 dní stanovisko a komunitnému kompostovisku pridelí registračné číslo. Mestská časť Bratislava-Petržalka do zriaďovacieho procesu vstupuje až v povoľovacom procese a posudzuje konkrétne žiadosti.

Prvé kompostoviská vznikli vďaka projektu “Skrášlime si svoje okolie“, tie najnovšie vďaka spolupráci so spoločnosťou JRK  Slovensko s.r.o.

 (ts,nc)

 

 

 

Páčil sa vám článok?