VIZUALIZÁCIE: Nový areál Krče s amfiteátrom v Záhorskej Bystrici ponúkne šport aj rekreáciu, pripomienkovať ho môžu aj miestni

9.4.2021
Ihrisko pre plážový volejbal

Zdroj: MČ Záhorská Bystrica

Páčil sa vám článok?

Miestne zastupiteľstvo v Záhorskej Bystrici schválilo zámer odkúpenia pozemkov vo výmere približne 50 árov vedľa existujúceho futbalového štadióna na výstavbu nového športovo-spoločenského areálu v lokalite Krče. Nový areál by mal byť kompletne dokončený do roku 2023.

 Mestský úrad spúšťa k navrhnutej architektonickej štúdii pripomienkovanie, do ktorého sa môžu zapojiť všetci obyvatelia Záhorskej Bystrice zasielaním podnetov a návrhov na e-mail starostu do konca mája.

 "Areál by mal by slúžiť obyvateľom Záhorskej Bystrice ako útočisko pre všetkých, ktorí sa chcú stretávať pri rôznych kultúrnych a spoločenských príležitostiach. Smerom od pôvodného futbalového ihriska by mali byť aktivity viac športového charakteru, naopak, pri Zárubovej ulici v zóne Krče by mohli byť umiestnené aktivity športu kombinované s oddychovo-spoločenskými, ktoré podporujú vzájomné stretávanie sa ľudí," uviedla Miroslava Ryšková z miestneho úradu Záhorská Bystrica.

 „V súčasnosti už vlastní mestská časť približne 26 árov pozemkov za ihriskom. V marci tohto roku miestne zastupiteľstvo schválilo zámer kúpy zvyšných cca 50 árov. Začíname rokovania o podmienkach kúpy s vlastníkom pozemku a zároveň  sme pripravili štúdiu, ktorú po zapracovaní pripomienok premietneme do projektu. Nový športovo-oddychový areál Krče budeme realizovať postupne, kompletne by mal byť dokončený do roku 2023. Na financovanie tejto výstavby sa budeme uchádzať o dotácie z eurofondov,“ vysvetlil starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa.

Zdroj: MČ Záhorská Bystrica

Areál prinesie ​spevnené plochy pre skate park.

Zdroj: MČ Záhorská Bystrica

​Počíta sa s vybudovaním plôch pre tenis či workoutové ihriská.

 Ambíciou projektu je podľa jeho slov nadviazať na pozitívne skúsenosti, ktoré mestská časť získala pri realizácii projektu revitalizácie školského areálu na Hargašovej ulici. Nový areál by mal prepojiť existujúce ihrisko a areál tak, aby sa v ňom dali rekreačne prevádzať všetky najobľúbenejšie športy od futbalu, basketbalu, plážového volejbalu až po stolný tenis. Súčasťou architektonickej štúdie sú spevnené plochy pre street basketbal, squash, tenis a skate park a dominantou areálu by mal byť viacúčelový amfiteáter.

Súčasťou návrhu nového športovo-oddychového areálu Krče je nová plocha malého tréningového futbalového ihriska spolu so šatňami a zázemím, plochy pre basketbal, plážový volejbal, stolný tenis, workoutové ihriská, spevnené plochy pre street basketbal, squash, tenis, skate park či viacúčelový amfiteáter

Súčasťou architektonickej štúdie sú priestory pre relax a hygienu, navrhnuté sú šatne, sklady pre športové pomôcky a bufet. Na venčenie psov by mala byť vyhradená plocha na okraji areálu, prístupná priamo z cesty.

Zdroj: MČ Záhorská Bystrica

​Vizualizácia - ihrisko pre street basketbal.

Zdroj: MČ Záhorská Bystrica

​Areál ponúkne priestory pre oddych a rekreáciu.

Zdroj: MČ Záhorská Bystrica

​Celkový pohľad.

 Samospráva spresnila, že v areáli sa uvažuje s využitím inteligentných solárnych lavičiek s vlastným wifi zdrojom, nabíjačkou mobilných telefónov a ohrevom sedenia, svietidlá v areáli by mali byť výlučne solárne, bez potreby napojenia na elektrickú sieť.

Obyvatelia Záhorskej Bystrice môžu teraz pripomienkovať návrh architektonickej štúdie do konca mája 2021 prostredníctvom e-mailu starosta@zahorskabystrica.sk. "Relevantné podnety budú zapracované do architektonickej štúdie, ktorá bude podkladom pre vypracovanie projektovej dokumentácie," dodala na záver Ryšková. Nový areál by mal byť kompletne dokončený do roku 2023.

(nc,ts)

Páčil sa vám článok?