• Samospráva
  • 13.12.2006 14:17

Správne má byť Lanfranconi, nie Lafranconi

0 0

Do redakcie nám prišiel list podpísaný ako „verný čitateľ“, v ktorom pisateľ upozorňuje na zaujímavý problém. Ide o názov LAFRANCONI, ktorý sa viaže k jednej z bratislavských lokalít, ale aj k najnovšiemu bratislavsému mostu. Správne má byť LANFRANCONI.

Ako sa uvádza v liste nášho verného čitateľa, predložka La sa v taliančine dáva pred mená ženského rodu a Franconi je slovo mužského rodu, preto ide o jazykovedný nezmysel. Navyše žiadny Lafranconi neexistoval (aspoň o to nie sú žiadne dôkazy), kým meno Lanfranconi sa v minulosti v Bratislave objavilo.

V 70. až 90. rokoch 19. storočia v Prešporku pôsobil známy a vynikajúci odborník na reguláciu povodia Dunaja, taliansky inžinier Graciozo Enea Lanfranconi (1850-1895). Miestom jeho pobytu v Bratislave bol údajne ten úsek dunajského brehu, ktorý neskôr Bratislavčania pomenovali „Lafranconi“. Tu mal vilu a rozľahlý park, ktorý zaberal celú dnešnú FTVŠ a botanickú záhradu. Lanfranconi bol tiež majiteľom bratislavského kamenárskeho podniku, ktorý na objednávku mesta spevnil dunajské brehy. Okrem toho mal Lanfranconi Bratislave palác, ktorý dodnes stojí na Námestí Ľ. Štúra a dnes v ňom sídli ministerstvo životného prostredia.

Neznalosť vlastnej histórie pravdepodobne spôsobila, že sa vžil nesprávny názov Lafranconi. Zdeformovaným názvom bol naposledy pomenovaný aj bývalý Most mládeže a len málokdo vie, že to je nesprávne. Bolo by preto dobré, keby došlo k náprave tohto omylu, čím by sa dostalo zadosťučinenia nielen nebohému Lanfranconimu ale aj talianskemu jazyku.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.