Sčítať by sa mali aj ľudia bez domova či cudzinci Pomáha im kampaň i občianske združenie

25.3.2021

Zdroj: ac

Páčil sa vám článok?

Na účasť v sčítaní obyvateľstva zostávajú už posledné dni. Bratislava a najmä jej centrum má však oproti zvyšku Slovenska isté špecifiká. Žije tu veľa ľudí, ktorí o povinnosti sčítať sa nemusia vedieť. Ide najmä o cudzincov a ľudí bez domova, ktorým sa snažia vyjsť v ústrety.

Staré Mesto sa preto rozhodlo osloviť cudzincov, ale aj príslušníkov národnostných menšín prostredníctvom informačnej kampane "Sčítajte sa vo svojom materinskom jazyku". Kampaň ich oslovuje s informáciou, že sčítať sa dá aj v inom ako slovenskom jazyku. V sčítacom formulári je možné nastaviť si niektorý z týchto siedmich jazykov: anglický, nemecký, francúzsky, rusínsky, maďarský, rómsky alebo ukrajinský.

"V Starom Meste žijú cudzinci, ktorí sa tu plánujú usadiť, založiť si rodiny, alebo tak už urobili. Pre samosprávu je dôležité, aby sa sčítali aj oni - ak majú u nás trvalý, dočasný alebo povolený pobyt. Akt sčítania zaberie necelých 10 minút, ale rozvoj mestskej časti ovplyvní na najbližších 10 rokov," vysvetľuje samospráva.

Sčítať je potrebné i ľudí bez domova. Tým zas pomáha občianske združenie Stopa, ktoré sa dlhodobo venuje ľuďom bez domova. Združenie, čo je naozaj paradox dnešnej doby, im poskytuje i potvrdenie o tom, že žiadny domov naozaj nemajú. Pomôže im to v styku s políciou, ktorá dokonca človeku na ulici udelila pokutu za porušenie zákazu vychádzania.

Zdroj: OZ Stopa

Sčítanie ľudí bez domova.

(ms)

Páčil sa vám článok?