Chaos pokračuje: Minister školstva vydal v piatok rozhodnutie, školy nevedeli, či sa majú otvárať

20.3.2021
0

Zdroj: TASR - Jakub Kotian

Páčil sa vám článok?

AKTUALIZOVANÉ Sklamané deti, rozhorčení rodičia. Niektoré bratislavské školy, ktoré mali v pondelok otvárať svoje brány pre všetky deti prvého stupňa, sa ich zriaďovatelia rozhodli neotvoriť. Odvolávali sa pritom na čerstvé rozhodnutie ministra školstva, ktoré zverejnili len v piatok. O pár hodímn už samosprávy opäť informovali, že rodičia svoje deti do školy dať môžu.

"Našu včerajšiu snahu otvoriť od pondelka 1. stupeň ZŠ pre všetky deti nám zrušilo dnešné rozhodnutie ministra školstva, ktoré posúva možnosť otvorenia školy až po Veľkej noci na 6. apríla," informoval na sociálnej sieti starosta Záhorskej Bystrice Jozef Krúpa. O pár hodín neskôr už zverejnil video, kde rodičom potvridil, že môžu dať svoje deti do školy. "Mal som úprimnú snahu otvoriť od pondelka školy pre všetkých bez obmedzenia. V piatok popoludní vsak prišlo nariadenia z ministerstva školstva o tom, že doterajší stav sa predlžuje do 6. apríla. To však neznamená, že deti nemôžu chodiť do školy vôbec. V prípade, že im neviete zabezpečiť plnohodnotné vzdelávanie doma, nemôžete byť na homeoffice, pracujete v rámci kritickej infraštruktúry a ďalšie dôvody, môžete poslať deti do školy. Ubezpečujem vás, že je všetko v škole pripravené na plnohodnotné prezenčné vzdelavánie vašich detí," uviedol Krúpa.

Presne rovnako postupoval  aj starosta Jaroviec Jozef Uhler. Najskôr v piatok ohlásil, že školu pre všetkých neotvárajú. "V piatok populudní nám minister zavrel školu. Od pondelka 21. marca mal platiť režim, ktorý nám umožňuje otvoriť prvý stupeň základnej školy a materskú školu. Všetkých rodičov sme teda informovali, že v pondelok otvárame. Ministerstvo školstva celý týždeň mlčalo. Je piatkové popoludnie a my sa dozvedáme, že pred malou chvíľou vydal minister rozhodnutie, ktorým posúva termín otvorenia na 6. apríla. Dnes,  v sobotu  po 16:00 h už Uhler napísal: "Vážení rodičia,na základe Vašich podnetov sme sa rozhodli rozšíriť okruh detí v materskej škole a žiakov 1. stupňa základnej školy, ktorí môžu od 22.03.2021 nastúpiť na prezenčné vzdelávanie tak, aby bolo v súlade s rozhodnutím ministra č. 2021/10079:3-A1810 z 19. marca 2021. Na základe tohto rozhodnutia budú môcť na prezenčné vzdelávanie žiakov 1. stupňa a MŠ nastúpiť aj deti, ktoré nemajú prístup k online vzdelávaniu, alebo situácia v rodine neumožňuje dieťaťu plnohodnotne sa vzdelávať dištančne z rôznych dôvodov. Novú možnosť nájdete v čestnom prehlásení na stránke školy. Týmto rozhodnutím môžu naozaj všetci rodičia, ktorí to uznajú za vhodné, dať deti do školy a do škôlky a zároveň tí, ktorí ponechajú deti doma, môžu dostávať pandemickú OČR. Veríme, že sme vyšli v ústrety všetkým a ďakujem za všetky komentáre a telefonáty zo včera, či už boli pozitívne alebo negatívne."

V Ružinove, kde deti pilotne testujú kloktacími testami, chcú počkať do utorka na výsledky testov a na ich základe prijať rozhodnutie, ako ďalej so školami.

A čo sa v rozhodnutí ministra, ktoré naozaj vydal len včera, píše? Predovšetkým predlžuje platnosť doterajšieho nariadenia z 21. marca do 6. apríla. Teraz platný stav umožňoval prezenčné vyučovanie na prvom stupni ZŠ s tým, že sa majú uprednostniť deti rodičov, ktorí nemôžu pracovať z domu. Toto si viaceré samosprávy vyložili tak, že otvoriť školy pre všetky deti je možné, a preto fungujú prezenčne. Nariadenie, ktorým sa riadia, nájdete tu

Nové rozhodnutie zo včera však obsahuje i nasledovný výklad slova prednostne: "Pojem prednostne znamená, že v súlade s uznesením vlády č. 122/2021 v uvedených školách možno v tomto období zabezpečiť dochádzku pre deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.
Ak riaditeľ materskej školy alebo základnej školy spolu so zriaďovateľom a na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva posúdi epidemiologickú situáciu a možnosť plnenia požiadavky na obmedzenie mobility vo svojej obci, môže riaditeľ školy, prípadne zriaďovateľ určiť, že do školy uvedenej v rozhodnutí môžu prísť aj deti a žiaci, ktorí nemajú prístup ku online vzdelávaniu alebo ak situácia v rodine neumožňuje dieťaťu plnohodnotne sa vzdelávať z rôznych dôvodov. Rozhodujúcim faktorom má byť to, aby škola postupovala v najlepšom záujme dieťaťa."

A tieto slová si samosprávy v Záhorskej Bystrici a Jarovciach najskôr vyložili tak, že školy pre všetky deti otvoriť nemôžu. V sobotu popoludní už svoje rozhodnutie korigovali a umožnili rodičom, aby deti do školy poslali. Takto to zrejme bude budúci týždeň vyzerať na väčšine bratislavských základných škôl.

Napríklad Petržalka ohlásila, že od pondelka otvára školy pre všetky deti (1. stupeň). "Od pondelka otvára Petržalka prvý stupeň ZŠ pre všetky deti. Po zvážení epidemiologickej situácie a prevádzkových podmienok petržalských základných a materských škôl bude od 22. marca 2021 v prevádzke všetkých 11 základných škôl pre žiakov 1. až 4. ročníka, školské kluby detí a školské jedálne podľa momentálnych prevádzkových a personálnych možností jednotlivých škôl. V prevádzke bude aj všetkých 24 materských škôl pre predškolákov, deti rodičov z kritickej infraštruktúry a deti rodičov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce. Deti budú mať takisto zabezpečené stravovanie v školských jedálňac," uvádza sa na webe mestskej časti.

„Veľa z rodičov žiada vysvetlenie, prečo neotvoríme školy pre všetky deti, ako v niektorých mestských častiach, mestách, či obciach, keď výsledky testovania ukazujú nízku pozitivitu. V pondelok 22. marca sa do škôlok vráti 1031 predškolákov a 400 detí rodičov z kritickej infraštruktúry. Do základných škôl bude mať možnosť nastúpiť vyše 3-tisíc žiakov I. stupňa. Málokto si uvedomuje, že v porovnaní s inými menšími mestskými časťami, mestami, či obcami ide o naozaj veľký počet detí,” povedal starosta Petržalky Ján Hrčka. „


Text piatkového rozhodnutia ministra školstva:


ROZHODNUTIE
Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozhoduje takto:
1. Mení rozhodnutie č. 2021/10079:2-A1810 z 2. marca 2021 takto:
v úvodnej vete sa slová „21. marca“ nahrádzajú slovami „6. apríla“.
2. Na účely prijímania na vzdelávanie v strednej športovej škole v školskom roku 2021/2022 sa nevyžaduje potvrdenie národného športového zväzu, že žiak je uvedený v zozname talentovaných športovcov.
Ostatné ustanovenia rozhodnutia č. 2021/10079:2-A1810 z2. marca 2021 ostávajú týmto rozhodnutím nedotknuté.
Odôvodnenie:
Na základe vývoja epidemiologickej situácie sa vzhľadom na opatrenia na obmedzenie mobility minimalizáciou prezenčného výkonu práce, a to aj zachovaním možnosti „predškolskej a školskej dochádzky 1. stupňa pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce“, sa týmto rozhodnutím naďalej umožňuje školské vyučovanie v materských školách a základných školách na prvom stupni, prednostne pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.
Pojem prednostne znamená, že v súlade s uznesením vlády č. 122/2021 v uvedených školách možno v tomto období zabezpečiť dochádzku pre deti rodičov, ktorí nemôžu vykonávať prácu z domu.
Ak riaditeľ materskej školy alebo základnej školy spolu so zriaďovateľom a na základe odporúčania regionálneho úradu verejného zdravotníctva posúdi epidemiologickú situáciu a možnosť plnenia požiadavky na obmedzenie mobility vo svojej obci, môže riaditeľ školy, prípadne zriaďovateľ určiť, že do školy uvedenej v rozhodnutí môžu prísť aj deti a žiaci, ktorí nemajú prístup ku online vzdelávaniu alebo ak situácia v rodine neumožňuje dieťaťu plnohodnotne sa vzdelávať z rôznych dôvodov. Rozhodujúcim faktorom má byť to, aby škola postupovala v najlepšom záujme dieťaťa.
Príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva má kompetenciu školu zatvoriť, ak vydá takéto rozhodnutie na základe posúdenia epidemiologickej situácie.
Bratislava 19. marca 2021 Číslo: 2021/10079:3-A1810

Zároveň v doterajšom režime pokračujú
- špeciálne materské školy
- materské školy pri zdravotníckych zariadeniach
- základné školy na druhom stupni,
- základné školy pri zdravotníckych zariadeniach,
- špeciálne základné školy,
- stredné školy,
- špeciálne stredné školy.
Vzhľadom na to, školské vyučovanie v školách je mimoriadne prerušené podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, dennú formu štúdia možno uskutočňovať aj ako dištančnú, pričom prezenčné vzdelávanie a dištančné vzdelávanie sú rovnocenné.
Zároveň je potrebné upraviť aj spôsob prijímania na vzdelávanie v strednej športovej škole.
Branislav Gröhling
minister školstva, vedy, výskumu a športu

(ms) 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie