Ekocentrum v Čunove prinesie aj náučné a interaktívne prvky

5.3.2021
Ekocentrum v Čunove

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Biotopové jazierko schopné samočistenia, záchranná stanica pre zranené živočíchy, ako aj ďalšie zážitkové a interaktívne prvky v podobe drevenej dráhy nad mokraďou, šplhacieho totemu, interaktívnej steny či zážitkového chodníka "bosou nohou". Aj to by malo byť súčasťou zrevitalizovanej záhrady za budúcim multifunkčným nadregionálnym enviro-vzdelávacím centrom v bratislavskom Čunove.

„Je to jedna z najvýznamnejších aktivít projektu. V záhrade vzniknú rôzne zážitkové a interaktívne prvky biotopové jazierko, schopné samočistenia, vtáčie hniezdo, drevená dráha nad mokraďou, šplhací totem, interaktívna stena, zážitkový chodník „bosou nohou“, ale aj záchranná stanica pre zranené živočíchy,“ ozrejmil predseda Bratislavského samosprávneho kraja Juraj Droba.

Nové ekoncentrum má vzniknúť v rámci projektu nadregionálnej spolupráce medzi Bratislavským krajom s partnermi na rakúskej a maďarskej strane. Vybudovať sa má v zrekonštruovanej národnej kultúrnej pamiatke kaštieľa a sýpky. Kaštieľ zrekonštruuje kraj spolu s Rakúskom, druhá etapa projektu je revitalizácia záhrady, na ktorej má participovať kraj spolu s Maďarskom.

Koncom februára sa uskutočnilo úvodné stretnutie všetkých projektových partnerov, Bratislavský kraj ako vedúci partner projektu ich počas realizácie projektu plánuje viacero. Dôvodom je zabezpečenie koordinácie projektových aktivít či výstupov projektu.

Zdroj: BSK

​Ekocentrum v Čunove

Cezhraničná spolupráca medzi Slovenskom a Maďarskom je zameraná na viaceré aktivity v bratislavskom regióne a v okolí Žitného ostrova na maďarskej strane. Jeho cieľom je systematické zvyšovanie environmentálneho povedomia laickej i odbornej verejnosti a cielené zvyšovanie zodpovednosti za prírodné bohatstvo územia a jeho ochranu. Naplánované sú napríklad aj vzdelávacie programy pre žiakov a študentov slovenských a maďarských škôl, nové ekocentrum v maďarskej obci Dunasziget, rekonštrukcia komunitného domu v obci Kimle pre potreby vodáckej a prírodnej turistiky. Projekt tejto cezhraničnej spolupráce potrvá dva roky a celkový rozpočet je na úrovni 1.950.000 eur.

 (TASR)

Páčil sa vám článok?