Devínska Nová Ves spracováva nový dokument rozvojového programu - zverejnila už aj dotazník

11.2.2021

Zdroj: Google Maps

Páčil sa vám článok?

Devínska Nová Ves začala so spracovávaním Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) na obdobie rokov 2021 až 2027. Ako jeden z podkladov na spracovanie tohto strategického dokumentu má poslúžiť prieskum verejnej mienky.

Jeho cieľom je efektívne nastaviť strategické zámery, opatrenia a príslušné aktivity, do ktorých budú smerovať financie z rozpočtu mestskej časti, štátneho rozpočtu i zdrojov EÚ. "Dotazník skúma spokojnosť s bývaním či fungovaním v mestskej časti, hodnotenie rozvoja a napredovania mestskej časti v posledných piatich rokoch, možností trávenia času, úrovne služieb pre turistov, kvality ciest, ulíc a chodníkov, stavu historických a kultúrnych pamiatok a kvality životného prostredia," uviedla pre TASR Jana Vedejová Sitášová, vedúca mediálneho oddelenia miestneho úradu.

Prieskum tiež zisťuje oblasti, v ktorých vidia obyvatelia a organizácie najväčšie nedostatky, a mal by pomôcť identifikovať oblasti, na ktoré by sa mala samospráva v najbližších rokoch v rámci rozvoja sústrediť. K strategickým oblastiam sa môžu vyjadriť tak fyzické osoby, ako aj právnické osoby ako firmy, organizácie či spolky pôsobiace na území mestskej časti. Urobiť tak môžu do 15. marca, dotazník je zverejnený na webovej stránke či sociálnej sieti. Nový dokument by mal byť schválený v prvom polroku 2021, následne by mal byť prehodnocovaný a aktualizovaný na ročnej báze. Predchádzajúci dokument mala mestská časť spracovaný na obdobie rokov 2015 až 2020.

(TASR)

Páčil sa vám článok?