BSK: Kultúru v Bratislavskom kraji bude viesť Svetlana Waradzinová

12.1.2021
Svetlana Waradzinová, Juraj Droba

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Prioritou je podľa novej šéfky dokončenie rozbehnutých projektov a tiež naštartovanie užšej spolupráce s nezriadenou kultúrou.

Novou šéfkou sa stala bývalá prorektorka pre zahraničie, projektovú činnosť a vzťahy s verejnosťou Vysokej školy múzických umení (VŠMU) v Bratislave doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová, kde pôsobila od roku 1999. K plánom novej vedúcej oddelenia kultúry BSK je kvalitné koncipovanie Stratégie rozvoja kultúry v Bratislavskom samosprávnom kraji na roky 2021 – 2027, ktorá bude základom pre akúkoľvek ďalšiu koncepčnú činnosť. 

„Svetlana Waradzinová sa v oblasti kultúry pohybuje roky. Má skúsenosti s vedením projektov, s riadením veľkých tímov - domácich aj medzinárodných. To bol hlavný dôvod výberu, nakoľko kultúrna oblasť sa nachádza v neľahkej situácii. Potrebuje povzbudiť, priniesť pomoc, nápady. Verím, že nová posila dá kultúre v kraji nové svetlo a všetko sa postupne rozbehne. Plány novej šéfky kultúry sú veľké. Držím päste, aby sa jej podarili naplniť a prispeli tak k obohateniu a rozvoju umenia a kultúry,“ vyjadril sa predseda BSK Juraj Droba.

Doc. Mgr. art. Svetlana Waradzinová je významná predstaviteľka strednej generácie divadelných dramaturgov a manažérov, absolventka divadelnej dramaturgie na Divadelnej fakulte VŠMU a postgraduálneho štúdia manažmentu umenia a kultúrnej politiky na Goldsmiths London University vo Veľkej Británii. Venuje sa tradičným divadelným projektom, alternatívnym divadelným formám, autorským projektom a výskumným projektom kultúrnej politiky a administrácie umenia. Je autorkou a spoluautorkou niekoľkých projektov manažmentu kultúry a koncepcií marketingových stratégií pre rôzne slovenské kultúrne inštitúcie, orientujúcich sa na audience development, kultúrne a kreatívne odvetvia a prepojenia umenia a vzdelávania.

Zdroj: BSK

​Svetlana Waradzinová

Ako dramaturgička, umelecká či marketingová manažérka pôsobila v Divadle Jána Palárika v Trnave, Nová scéna v Bratislave a Štúdiu L&S v Bratislava. Takisto ako aktívna členka výkonného výboru European Network of Cultural Management and Policy v Bruseli, riaditeľka medzinárodného festivalu divadelných vysokých škôl Istropolitana Projekt, či ako asistentka generálneho komisára Slovakia Discover ( Veľvyslanectvo SR v Spojenom Kráľovstve), kde mala na starosti prehliadky slovenského umenia vo Veľkej Británii.

Okrem pedagogickej činnosti, publikačných aktivít a umeleckej praxe je zapojená do viacerých domácich a medzinárodných aktivít, súvisiacich s manažmentom umenia a meraním výkonnosti umeleckých projektov. V súčasnosti sa venuje aktuálnej téme audience developmentu a kreatívnym odvetviam. Je súčasťou medzinárodnej divadelnej scény a prostredníctvom svojich kontaktov a aktivít prispieva k rozvoju Katedry divadelného manažmentu, ktorú sa jej podarilo dostať do medzinárodného kontextu a zapojiť do viacerých medzinárodných a národných projektov. Je držiteľkou viacerých zahraničných certifikátov v oblasti kultúry.

„Rada by som posilnila spoluprácu a komunikáciu s aktérmi nezriaďovanej kultúry v kraji. Napriek tomu, že financií alokovaných v Bratislavskej regionálnej dotačnej schéme (BRDS) nie je dostatok pre všetky dobré projekty, sú tieto organizácie vitálnou silou rozvoja umenia a kultúry v regióne. Osobne by som si veľmi priala, keby sa mi spolu s novými kolegami a Nadáciou Cvernovka podarilo intenzívnejšie rozbehnúť spoluprácu v oblasti performatívneho umenia v tzv. Telocvični, a tak dať viac príležitostí aj mladým a menšinovým formám a žánrom súčasného umenia. A tiež zapojiť naše aktivity do strategickej práce iných oddelení a ich projektov. Naďalej chcem vzdelávať ďalšie generácie mladých manažérov umenia a kultúry na VŠMU, byť pri ich prvých profesionálnych krokoch, ktoré synergicky posilnia strategický rozvoj kultúry v našom kraji,“ priblížila plány vedúca oddelenia kultúry BSK Svetlana Waradzinová.

Zo „živých" projektov chce nová vedúca kultúry BSK zabezpečiť spustenie rekonštrukcie Divadla Aréna a spolu s BKIS pomôcť vytvoriť také podmienky, aby toto divadlo mohlo kontinuálne pokračovať vo svojej umeleckej prevádzke. "Samozrejme prioritné je aj dokončenie rekonštrukcie a otvorenie Synagógy v Senci, ktorá by mala plniť funkciu kreatívneho centra, ako aj kaštieľa v Modre, kde vzniká digitalizačné stredisko," uzavrela Waradzinová.

(ts,nc)

 

Páčil sa vám článok?