Vianočné stromčeky budú po novom zbierať aj do špeciálnych ohrádok

4.1.2021
0

Zdroj: Marek Velček

Páčil sa vám článok?

Bratislava zavádza  pre rok 2021 po sviatku Troch kráľov systematický zber stromčekov, v rámci ktorého sa budú z jednotlivých mestských častí odvážať stromčeky pravidelne v určené dni. V roku 2021 sa takisto uskutoční pilotný zber vianočných stromčekov z drevených ohrádok.

Cieľom nového systematického riešenia zberu a odvozu vianočných stromčekov je, aby boli zbierané organizovane a aby neznečisťovali verejné priestranstvá a zberné hniezda tak ako po minulé roky a nerozfúkaval ich vietor. Vyzbierané vianočné stromčeky zhodnotia v kompostárni.

 Obyvatelia bytoviek budú môcť stromčeky ukladať na obvyklé odvozné miesto zmesového odpadu. Obyvatelia rodinných domov zas budú môcť stromčeky ukladať na zberné hniezda triedeného zberu (mestské časti so zavedeným vrecovým zberom  k nádobám na sklo). Každý môže zároveň kedykoľvek využiť zberný dvor OLO. 
 
Harmonogram odvozu vianočných stromčekov 7.1. – 12.2. 2021: 
  
1. Pondelok – Staré Mesto 
2. Utorok – Ružinov, Podunajské Biskupice, Vrakuňa 
3. Streda – Nové mesto, Rača Vajnory 
4. Štvrtok – Dúbravka, Karlová Ves, Lamač, Devín, Devínska Nová Ves, Záhorská Bystrica 
5. Piatok – Petržalka, Jarovce, Rusovce Čunovo 

 
Vo výnimočných prípadoch, napríklad dôchodcom alebo nevládnym ľuďom, možno odviezť strom spred rodinného domu pri  zbere komunálneho odpadu, čiže pri výsype čiernej nádoby sa hodí do auta aj vianočný stromček. 
 
"V prípade, že by chceli obyvateľky a obyvatelia využiť na „vyhodenie“ kompostovací zásobník alebo zbernú nádobu na bioodpad, na ktorú má nárok každá domácnosť v rodinnom dome, odporúčame minimalizovať objem tohto stromčeka podrvením alebo nasekaním a využiť stromček na kompostovanie, prípadne počkať na zvoz bioodpadu,  ktorý je od 1.marca," informovala nás hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

Zdroj: Marek Velček

Ohrádka na vianočné stromčeky v Devíne.

Tento rok sa tiež uskutoční nový systém zberu vianočných stromčekov z 51 drevených ohrádok v mestskej časti Lamač a spolu 39 drevených ohrádok v ostatných mestských častiach.  Na zavedení pilotného projektu sa podieľal poslanec mestskej časti Lamač Igor Polakovič, ktorý spolupracoval aj na vytvorení podrobnejšej mapy umiestnenia ohrádok. Harmonogram zberu vianočných stromčekov z ohrádok bude rovnaký ako z ostatných obvyklých odvozných miest zmesového odpadu (bytové domy) a zberných hniezd (rodinné domy). Mapu drevených ohrádok  nájdete TU.

(ms)

Páčil sa vám článok?