FOTO Trasa 2. etapy električky v Petržalke je už vyznačená štítkami v teréne

16.12.2020
Drevené štítky v teréne

Zdroj: Facebook/Matúš Vallo

Páčil sa vám článok?

Mesto vyznačilo druhú etapu predĺženia električky do Petržalky drevenými štítkami priamo v teréne. Čo sa na nich dozviete?

V októbri bolo vyhlásené verejné obstarávanie na predĺženie Petržalskej električky v úseku Bosákova – Janíkov dvor. Trasa električky je situovaná v koridore pôvodne plánovanej stavby rýchlodráhy v dĺžke cca 4,2 km a je navrhovaná na samostatnom telese, z väčšej časti lemovaná zeleným pásom a cyklotrasou.  

Budúca trasa pokračujúcej električky je v teréne vyznačená dreveným kolíkmi, ktoré sú od seba vzdialené približne každých 100 metrov. Na každom kolíku je štítok s grafikou, ktorá vyznačuje električku a jej doplnky.  V okolí budúcich zastávok je na kolíkoch vyznačený čas, za ktorý prejde električka do centra. 

Zdroj: Facebook/Matúš Vallo

Zdroj: Facebook/Matúš Vallo

Ostatné kolíky zobrazujú napríklad zelenú trať, koľko cestujúcich táto električka  prevezie denne či zelené strechy na zastávkach MHD. "Predpokladáme, že v roku 2030 denne električku v Petržalke využije v každom smere 30-tisíc cestujúcich," uviedlo mesto.

Zdroj: Facebook/Matúš Vallo

​Druhá etapa Petržalskej električky má navrhnutých 7 zastávok s pracovnými názvami: Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská, Janíkov dvor.

Výraznými prvkami by mali byť napríklad prístrešky nástupísk. Ich konštrukcia bude spájať základnú funkciu, ktorou je ochrana cestujúcich pred nepriaznivým vplyvom počasia s technickou funkciou. "V konštrukcii prístrešku bude integrovaný technologický panel, ktorý bude v sebe skrývať prvky elektroinštalačných rozvodných skríň, smetných nádob, automatov na výdaj cestovných lístkov a informačných panelov," vysvetlil magistrát.  Tým sa nástupiská zbavia rôznych satelitných zariadených, ktoré sa umiestňovali ako samostatné prvky a nástupiská sa stanú čistými bez lokálnych prvkov, častokrát z rôzne tvarovaných skríň.  Prístrešky sú navrhnuté s tzv. zelenými bezúdržbovými strechami.  

Samotná električková trať je navrhnutá ako zelená trať s použitím výsadby rozchodníkov podobne ako pri modernizácii Dúbravsko-karloveskej radiály." Zeleň zohráva v návrhu trate významnú úlohu a počíta s výsadbou stromov v stromových boxoch, výsadbou stromov na voľných plochách, s trvalkovými záhonmi s vyššou mierou autoregulácie, s trávnikmi a lúčnymi porastmi," spresnilo mesto s tým, že náhradná výsadba za výrub jestvujúcej zelene sa bude realizovať predovšetkým v blízkom okolí trate.

Súčasťou stavby sú štyri mostné objekty, a to, združený most pre električkovú cestnú dopravu (na Rusovskej ceste), električkový most (premostenie Chorvátskeho ramena), cestný most (na Kutlíkovej ulici) a rekonštrukcia jestvujúceho mosta tak, aby sa na ňom umiestnili nové zastávky MHD (na Panónskej ceste).   Okrem týchto mostov sa zhotoví aj jedna lávka pre peších cez Chorvátske rameno v blízkosti električkovej trate.  

Čo sa týka dopravy, mesto deklaruje, ze električka obslúži Petržalku priamejšie než dnes autobusy, vďaka čomu bude aj rýchlejšia. "Napomôže tomu aj preferencia na križovatkách, kde bude mať električka prednosť," dopĺňa mesto. Zastávky budú situované predovšetkým vo väčších križovatkách a ich rozostupy budú podobné tým, aké poznáme napríklad z viedenského metra. Z Janíkovho dvora / Južného mesta na Šafárikovo námestie by ste sa po novom mali dostať za približne 10 -12 minút. Petržalskú radiálu bude aj naďalej obsluhovať električková linka 3 .Nadväzné autobusy budú premávať do všetkých častí, ktoré budú vzdialené od električky. Systém nadväzných autobusových liniek bol zrealizovaný už v roku 2005, takže autobusy zostanú bez zmien trás.  

Nosný systém MHD – električková trať v úseku Bosákova – Janíkov dvor nadväzuje na prvú časť električkovej trate Šafárikovo námestie - Bosákova.  Ide o jeden z najväčších dopravných projektov, ktorý vo veľkej miere odľahčí dopravnú situáciu v meste a spojí dve veľké mestské časti – Staré Mesto a Petržalku. Vďaka tomuto spojeniu bude cestujúca verejnosť jazdiť z centra mesta až na koniec Petržalky len za pár minút komfortne a bezpečne. 

V januári budúceho roka 2021 mesto predpokladá ukončenie verejného obstarávania, v septembri by mala odštartovať výstavba. Ukončenie výstavby sa plánuje na december 2023, ktorý je zároveň aj termínom spustenia električky do Petržalky.

(nc)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie