Z napájadiel sú vtáčie kŕmidlá: Nájdete ich na viacerých miestach v Dúbravke

19.11.2020
Vtáčie kŕmidlo Dúbravka

Zdroj: MČ Dúbravka

Páčil sa vám článok?

Napájadlá pre vtákov, ktoré mestská časť Bratislava-Dúbravka rozmiestnila počas leta, využije na jeseň a v zime ako kŕmidlá.

Bola to idea Dúbravčanky a oddelenie životného prostredia ju premenilo reálny projekt. Napájacie misky na reťaziach s vtáčou plastikou tak zamestnanci z oddelenia životného prostredia zaplnili zrnkami, lúpanou slnečnicou.

Nájdete ich vo viacerých lokalitách po mestskej časti – v parku pri Horanskej studni, v záhrade pri miestnom úrade na Žatevnej, v Parku Pekníkova, pri Dome kultúry Dúbravka a pri  detských ihriskách  - Duna na Valachovej a Nejedlého pri základnej škole. Napájadlo od ihriska na Ulici kpt. Rašu pri Daniels pube sa presťahovalo na ulicu Pri kríži do blízkosti budovy miestneho úradu a napájadlo z ihriska na ulici Karola Adlera pri bývalej tanečnej škole Jagermajster „zmizlo“.

„Podobne ako pri napájaní vodou aj tu privítame aktivitu obyvateľov, ktorí sa budú o kŕmidlo vo svojom okolí a tým aj vtáčkov starať a priebežne ho dopĺňať,“ hovorí Mária Smiešková vedúca oddelenia životného prostredia v Dúbravke. Dodáva, že so zmenou ročných období a príchodom slnka je plánom misky opäť premeniť z kŕmidiel na napájadlá.

 (ts,nc)

Páčil sa vám článok?