Plošné testovanie na koronavírus: Samosprávy sa chytajú za hlavy. Termín je šibeničný, nepoznajú odpovede na dôležité otázky

20.10.2020
0

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák

Páčil sa vám článok?

Už na Dušičky by sa malo uskutočniť plošné testovanie národa na koronavírus, ktoré avizoval premiér Igor Matovič. Popri armáde majú však najväčšiu ťarchu organizácie tejto akcie zvládnuť samosprávy, ktoré sa to dozvedeli bez toho, aby sa s nimi o tom niekto predom bavil. Starostovia obcí netušia, ako to všetko zvládnu.

Ako sa samosprávy dozvedeli od vlády, ich úlohou je okrem iného zabezpečiť na testovanie troch administratívnych pracovníkov a troch dobrovoľníkov. Hoci ide o akciu, ktorú sám premiér prirovnal organizačne k voľbám, tie sa bežne pripravujú pol roka, tu je na to čas niečo vyše týždňa, pričom mnoho otázok zostáva nezodpovedaných. 

Veľmi tvrdú kritiku na zámer vlády  vyjadril na sociálnej sieti Ivan Lučanič, ktorý pracuje na miestom úrade Petržalka, teda na najväčšom slovenskom sídlisku. "Po stretnutí starostov mestských častí na okresnom úrade vidíme, že gro tejto operácie musia zastrešiť samosprávy. A tie sa to dozvedeli naozaj ako posledné!!! V Petržalke je cca 100 okrskových miestností. Býva tu cez 100-tisíc voličov, s deťmi nad 10 rokov to môže byť tak cca 108 000 ľudí. Do týchto cca 100 miestností v školách, do ktorých chodia petržalské deti, má samospráva zabezpečiť troch administratívnych pracovníkov a troch dobrovoľníkov. Do každej. Termín nahlásenia týchto ľudí je do štvrtka 22.10.2020 do 12:00. Za necelé tri dni máme zohnať cca 600 ľudí a pritom im nevieme povedať, na aký čas tam budú, ako budú chránení, za koľko tam budú, či sa majú striedať, skrátka nevieme im povedať základné informácie! Chcem pripomenúť tejto vláde a politickým stranám, že pripraviť voľby je extrémne náročný proces a to máme vždy jasné podmienky a približne pol roka na organizáciu," napísal Lučanič s tým, že od začiatku pandémie nebol voči terajšej či minulej vláde kritický ani raz, hoci si často myslel svoje, no tentokrát už nemohol mlčať.

"Mám rešpekt pred pandémiou, mám rešpekt pred opatreniami, ale neviem mať rešpekt pred hlúpymi a zbrklými rozhodnutiami. Ak táto operácia nebude úspešná, nebude to chyba nikoho iného, len toho, kto to potreboval tak dobre utajiť..." dodal.

Starosta Petržalky Ján Hrčka sa vyjadril zmierlivejšie, Petržalka je pripravená byť naplno súčinná pri príprave testovania, no i on si kladie viaceré otázky. "Faktom ostáva, že čas, ktorý si vláda stanovila, je vážne šibeničný. Ak porovnáme pripravované plošné testovanie s poslednými voľbami do NR SR, treba si uvedomiť, že na prípravu volieb mali samosprávy vyše pol roka. V takej veľkej samospráve, na počet obyvateľov, ako je Petržalka, je čas na prípravu plošných, resp. celoslovenských aktivít naozaj dôležitý. Keď budeme predpokladať, že počet okrskov pre plošné testovanie sa bude rovnať volebným okrskom, tak ich tu máme až 96. Samospráva v takomto prípade bude musieť v spolupráci so štátom zabezpečiť všetky platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR tak, aby v najbližší pracovný deň bola zabezpečená riadna výučba detí na základných školách... Je to ťažká úloha. Mrzí ma preto, že samosprávy ako prirodzený partner neboli informované v dostatočnom predstihu. To však nemení nič na tom, že budeme v Petržalke vláde SR plne súčinní a urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme to zvládli," informoval Hrčka.

A že otázok, na ktoré samosprávy nepoznajú odpovede, je neúrekom, potvrdil pre bratislavskenoviny.sk starosta Devínskej Novej Vsi Dárius Krajčír, podľa ktorého je čas na realizáciu príprav nedostatočný.  „Nemáme zatiaľ presné informácie o činnostiach, ktoré budú vykonávať traja administratívni pracovníci a traja dobrovoľníci, ktorých má zabezpečiť mestská časť," uviedol.

Pozrite si obrovský rad nezodpovedaných otázok, ktoré v súvislosti s organizáciou kladú napríklad v Devínskej Novej Vsi:

-  ako bude hradené finančné ohodnotenie za prácu vykonanú na celoplošnom testovaní obyvateľstva?

 -  akým inštitútom bude posudzovaná prekážka v práci dobrovoľníkov v ich trvalom zamestnaní?

  -  kto preberá trestnoprávnu zodpovednosť za činnosť pri odberoch?

 -  kto dodá ochranné pracovné prostriedky a dezinfekciu, ako a kedy budú distribuované pre MČ Bratislava-Devínska Nová Ves?

 -  kto bude vykonávať dezinfekciu, pred, počas a po testovaní a jej financovanie, dezinfekciu osôb a priestorov a následné  likvidáciu biologického odpadu?

 - ako bude riešené odškodnenie administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov, ktorých zabezpečí MČ a ktorí by sa nakazili pri odberoch na celoplošnom testovaní obyvateľstva?

 - kedy a akou formou sa zabezpečí školenie pre administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov a kedy bude dodaný manuál a presné bezpečné postupy pre vykonávanie testovania?

 - akým spôsobom bude distribuovaný výsledok testu, či budú oprávnení administratívny pracovníci a dobrovoľníci na získanie a spracovanie telefónneho čísla v rámci GDPR, alebo akým iným spôsobom bude oznamovaný výsledok z testovania (nakoľko nie je reálne, aby tie osoby na výsledky čakali v priestore s ostatnými)?

- v akom informačnom systéme sa budú nahlasovať a identifikovať občania s priradením ku konkrétnemu testu a jeho výsledku, t.j. ako bude zabezpečená administratíva a identifikácia už vykonaných vzoriek?

-  identifikovať čas potrebný na testovanie jedného klienta s následnou skúškou realizovateľnosti v danom čase a pri danom počte predpokladaných klientov

-  aká bude organizácia práce – zabezpečená výmena personálu pri prestávke na obed, hygienická prestávka? Kto zabezpečí a uhradí pitný režim a stravovanie administratívnych pracovníkov a dobrovoľníkov?

- bude administratívnym pracovníkom a dobrovoľníkom následne nariadená karanténa, ak áno, v počte koľkých dní?

 - akým spôsobom bude zabezpečená identifikácia a upozornenie, pre ktoré osoby zo zdravotných dôvodov nie je vhodný odber a identifikácia nevhodných diagnóz týmto spôsobom odberu (napríklad poškodená nosová prepážka, rázštep podnebia atď.)?

 - kto bude zabezpečovať mobilné odbery u občanov imobilných nielen s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne pri aktuálne prebiehajúcom ochorení?

Krízový štáb mestskej časti preto neodporúča vykonávať testovanie v interiéroch vzhľadom na informácie o možnosti nákazy, pretože sa odbery vykonávajú výterom z nosa, pričom testovaná osoba nemá ochranu tváre a manipulácia s infekčným materiálom môže spôsobovať jeho šírenie v priestore, čím môže dôjsť k ďalšiemu šíreniu nákazy,

"Ak Devínska Nová Ves vychádza z výsledkov sčítania účasti pri voľbách a predpokladá účasť aj ľudí, ktorí nie sú zaregistrovaní v MČ, tak je počet možných testovaných obyvateľov okolo 20.000. Na to potrebuje Devínska Nová Ves 20 odberných miest t.j. 20 prístreškov, stanov na možnosť vykonania odberov v exteriéri vrátane technického vybavenia, ktorým nedisponuje. Týmto žiada CO o zabezpečenie tohto technického vybavenia, aby bolo možné vykonať testovanie spôsobom, ktorý zamedzí šíreniu nákazy počas testovania," dodal Krajčír.

Za absolútne nedostatočný pokladajú poskytnutý čas aj v Karlovej Vsi." Od dnešného rána sme činnosť celého úradu podriadili príprave na celoplošné testovanie. Musíme urobiť všetko preto, aby sme zabránili šíreniu nákazy počas testovania a ochránili naše najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva. Časový priestor je absolútne nedostatočný. Na voľby sa pripravujeme celé mesiace, teraz máme k dispozícii niekoľko dní, s nejasnými a nekonkrétnymi inštrukciami, ako postupovať. Očakávame každým dňom, že dostaneme presné inštrukcie, presne štandardy, ako máme postupovať. Ak nie, budeme sa musieť zariadiť po svojom," povedal nám hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.

Starosta Jaroviec Jozef Uhler pokladá za dôležité jednoducho konať rovnako ako pri prírodných katastrofách. "Každý nakazený, ktorý ostane v domácej karanténe bude prínosom pre zamedzenie šírenia pandémie. Urobím všetko pre to, aby testovanie v našej mestskej časti prebehlo za prísneho dodržania hygienických opatrení, aby naši obyvatelia mohli bez rizika prísť. Dnes sa nemôžeme baviť o tom, či je časový priestor dostatočný. Pri prírodných katastrofách tiež nie je a treba konať. Informácií máme síce zatiaľ málo, ale pevne verím, že každým dňom sa budú vyjasňovať veci. Vyliečením väčšiny nakazených jedincov môžeme prispieť k čo najskoršiemu otvoreniu ekonomiky," povedal nám Jozef Uhler.

V neďalekých Rusovciach to veľmi otimisticky so zvládnutím testovania nevidia. "MČ Rusovce nemá kapacitné možnosti na zabezpečenie celoplošného testovania obyvateľov. Z dôvodu minimálnych vstupných informácií považujeme za vysoko rizikové a zdravie ohrozujúce realizovanie tejto aktivity v našich priestoroch a s našimi občanmi. Myslíme si, že aktuálna epidemiologická situácia v hlavnom meste je stabilizovaná a ako najrozumnejšie riešenie považujeme naďalej dodržiavanie preventívno-bezpečnostných opatrení: nosenie rúšok, pravidelnú dezinfekciu, meranie teploty v interiéroch a vyhýbanie sa združovaniu obyvateľov. Odporúčame vláde SR zváženie celoplošného testovania na báze dobrovoľnosti a posilnenie zriadenia mobilných odberových miest,"  povedala nám starostka Lucia Tuleková Henčelová.

"Dnes zasadal v mestskej časti Dúbravka krízový štáb. Vedenie mestskej časti spísalo otázky, podnety, ktoré sú v súvislosti s testovaním nejasné. Smerovalo icn na okresný úrad.  Mestská časť má zabezpečiť cca 66 administratívnych pracovníkov na testovanie v mestskej časti. aktuálne personálne zabezpečenie mestská časť ešte rieši. Hľadá dobrovoľníkov," prezradila nám hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.

Na ďalšie možné problémy nás upozornil starosta Ružinova Martin Chren. "Sme pripravení byť maximálne súčinní, ale stále ešte nepoznáme odpovede na množstvo otázok, ktoré môžu výsledok tejto operácie ovplyvniť. Do tejto chvíle sme dostali len pokyn, koľko administratívnych síl máme zabezpečiť na týchto 6 dní. Len v našej mestskej časti máme 70 volebných okrskov a do každého z nich potrebujeme po tri osoby + 3 dobrovoľníci, čo je spolu 420 ľudí na šesť 12-hodinových smien. Stále nepoznáme odpoveď na otázky, aká bude ich presná náplň práce, či dostanú ochranné pomôcky, kto im zabezpečí stravu, alebo výpočtovú techniku. Potrebujeme dostať odpoveď, kto zabezpečí úpravu a dezinfekciu priestorov a ako budú občania i zamestnanci chránení pred nakazením sa pri takýchto smenách v jednej volebnej miestnosti. Podľa pokynov, ktoré sme dostali, ani rozvoz materiálu nezabezpečí armáda, majú si ho vyzdvihnúť miestne úrady, čo v Ružinove znamená zabezpečiť logistiku pre 70 volebných miestností a odhadom 100-tisíc testov," uviedol. 

"Naši zamestnanci síce počítajú s tým, budú priamo na mieste zabezpečovať administráciu odberov, ale zatiaľ sa na túto vysokorizikovú prácu dobrovoľne neprihlásil nik. V prípade, že vláda vydá nariadenie hospodárskej mobilizácie a nariadenie pracovnej povinnosti, pri vylúčení rizikových skupín zamestnancov a zachovaní najzákladnejšieho chodu úradu (kúrenie a svietenie) vieme prikázať výkon tejto práce približne 120 zamestnancom úradu a približne 500 ďalším našim zamestnancom škôl, škôlok a podriadených organizácií. Na základe zákonného príkazu teda potrebný výkon zabezpečíme, ale bez toho, aby sme mali v rukách rozhodnutie vlády, nemôžeme uložiť ľuďom pracovnú povinnosť proti ich vlastnej vôli, pretože zamestnanci samosprávy nie sú vojaci a v režime zákonníka práce a nie sú povinní nastúpiť na výkon takejto rizikovej práce. So samotným testovaním však súvisia aj ďalšie situácie, na ktoré potrebujeme dostať odpovede, napríklad čo budeme robiť, ak sa naši zamestnanci, učiteľky a ďalší počas týchto 12-hodinových smien v kontakte so stovkami ľudí, nakazia," dodal Chren. 

Oslovili sme i ďalšie samosprávy, článok budeme dopĺňať o ich vyjadrenia.

(ms)

Páčil sa vám článok?