Župní poslanci schválili založenie novej cestárskej spoločnosti

16.10.2020
Župné zastupiteľstvo BSK online

Zdroj: BSK

Páčil sa vám článok?

Nová spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. (RSC BSK) bude fungovať od budúceho roka. V jej kompetencii bude správa, údržba a rekonštrukcia ciest II. a III. triedy, mostov a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu v kraji.

Župné Zastupiteľstvo dnes odhlasovala založenie novej spoločnosti s názvom Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. (RSC BSK). Fungovať má od budúceho roka a na starosti bude mať správu, údržbu a rekonštrukciu ciest II. a III. triedy, mostov a miestnych komunikácií pre cestnú nemotorovú dopravu v kraji.

„Starostlivosť o regionálne cesty je priorita župy od nástupu nášho vedenia. Zdedili sme zložitý majetkový a právny problém týkajúci sa spoločnosti Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorý sme začali systémovo riešiť. Spoločnosť RCB sme dostali pod kompletnú manažérsku i vlastnícku kontrolu a schválili sme aj plán vysporiadania záväzkov. Dnes sa posúvame zase o krok ďalej. Chceme založiť novú cestársku spoločnosť na úrovni 21. storočia, ktorá bude efektívne, hospodárne a transparentne zabezpečovať starostlivosť o regionálne cesty. Nebude zaťažená problémami z minulosti a zároveň bude konkurencieschopná na trhu v rámci poskytovania služieb pre tretie osoby,“ vysvetlil predseda BSK Juraj Droba.

Zdroj: BSK

​Župné zastupiteľstvo zasadlo prvýkrát v histórii župy elektronicky. Poslanci hlasovali prostredníctvom systému, ktorý navrhli a vyvinuli zamestnanci BSK.  

Župa deklaruje, že v tomto roku zabezpečila vypracovanie analýzy optimálneho modelu efektívneho fungovania cestného hospodárstva. V rámci tejto analýzy boli posúdené všetky legislatívne prípustné varianty zabezpečovania správy a údržby ciest II. a III.  triedy na území kraja. "Na realizáciu variantu, ktorý bol vyhodnotený v analýze ako najvhodnejší, bolo nutné okrem získania manažérskej kontroly pristúpiť aj k prevzatiu výlučnej majetkovej kontroly, a to formou odkúpenia celého 32-percentného podielu od minoritného akcionára za symbolických 0,1 eura," spresňuje hovorkyňa BSK Lucia Forman. Spomínaná analýza uvádza, že optimálnym riešením je založenie novej obchodnej spoločnosti s výlučným vlastníctvom BSK, ktorá by zabezpečovala správu a údržbu ciest II. a III. triedy na základe novej zmluvy.

​Nová akciová spoločnosť Regionálna správa ciest Bratislavského samosprávneho kraja, a.s. by mala začať fungovať na prelome rokov 2020/2021 tak, aby bola kontinuálne zabezpečená starostlivosť o regionálne cesty vrátane zimnej údržby. Župa chce v rámci novej firmy čím skôr začať s investíciami do cestnej infraštruktúry v kraji.

Predsedom predstavenstva novej spoločnosti sa stal Rastislav Gajarský, podpredsedníčkou Alžbeta Ožvaldová a členmi predstavenstva Emil Pavlík, Michal Halabica a Daniel Štepka.

 (ts,nc)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie