Od stromovej aleje na Panónskej muselo mesto upustiť. Prečo?

16.9.2020
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Starostlivosť o mladé stromy bola v predchádzajúcom volebnom období biedna. Nové vedenie magistrátu avizovalo výrazné zmeny. Na otázky odpovedá hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

Koľko stromov vysadilo mesto na jeseň 2019 a na jar 2020?

Magistrát hlavného mesta SR vysadil na jeseň 2019 a na jar 2020 spolu 1697 drevín (stromov a krov). Konkrétne v Petržalke bolo na jeseň 2019 vysadených 193 ks stromov a 169 krov a 52 ks stromov a 176 krov počas jari 2020.
V Petržalke boli výsadby realizované v nasledovných lokalitách: Starohájska ul.(na foto), Rusovská cesta, Šintavská, Šustekova-Bosákova, Farského pri Bille/Jantárova, Mlynarovičova, Nám. Hraničiarov/Osuského, Starohájska, Mamateyova.

V extrémnych mestských podmienkach nemožno očakávať, že sa ujmú všetky. Mate prehľad o tom, koľko z nich sa neujalo? Rátate s ich opätovným vysadením na jeseň?

So starostlivosťou o zeleň súvisí aj potreba monitorovania jej životnosti s cieľom zabezpečiť zeleni čím dlhší život. Odborné oddelenie tvorby mestskej zelene kontroluje stav novovysadených drevín priebežne pri terénnych ohliadkach. V súčasnosti prebieha systematické mapovanie výsadieb, ktoré uhynuli a bude potrebné realizovať ich náhradu. Dreviny budú nahradené v rámci jesennej výsadby.

Upravil magistrát starostlivosť o mladé stromy?

V rámci starostlivosti sa okrem iného uplatňuje inštalácia zavlažovacích vakov pri výsadbe, nové výsadby budú mať výsadbové misy vo voľných plochách pre zabránenie rastu burín a na udržanie pôdnej vlhkosti, ako aj povýsadbové rezy.

Arboristi tvrdia, že popri nových rekonštrukciách chodníkov by malo byť bežné zavádzať závlahový systém pre stromy. Už ste niečo podobné v Bratislave skúsili?

Zatiaľ sme tento typ závlahového systému pri rekonštrukciách chodníkov nepoužili.

Bratislava celé roky nemá pasportizáciu zelene, nemáme prehľad o počte stromov, ani ich umiestnení. Existuje už aktuálny generel zelene? Vie sa bežný Bratislavčan dopátrať na internete, k tomu, komu ten-ktorý strom na jeho ulici patrí?

V minulosti boli spracované inventarizácie drevín a pasporty zelene na rôznych plochách na území mesta s použitím rôznorodých metodík. Ucelenú inventarizáciu drevín voľne dostupnú pre verejnosť mesto v súčasnosti spracovanú nemá.
Hlavné mesto v spolupráci s niektorými mestskými časťami v súčasnosti intenzívne pracuje na vytvorení základov pre obstaranie jednotného evidenčného systému zelene, ktorý bude umožňovať efektívnu správu a údržbu mestskej zelene. Prvým krokom, ktorý bude predchádzať obstaraniu pasportu zelene a inventarizácie drevín je obstaranie základného mapovania stromov a plôch zelene so zakreslením do digitálneho mapového podkladu. Príprava verejného obstarávania tohto podkladu v súčasnosti prebieha.
Cieľom mesta je systematickosť, kontinuálnosť a odbornosť údržby zelene v Bratislave, či už ide o mestskú alebo cestnú zeleň. Mesto aktuálne pripravuje aj pasportizáciu zelene, ktorá napomôže k celkovému prehľadu o drevinách v meste. V rámci skvalitnenia starostlivosti o zeleň je snahou mesta výsadba drevín, a to aj na miestach, kde to predtým nebolo možné kvôli inžinierskym sieťam a vytváranie nových pre vodu priepustných povrchov, najmä v súvislosti s novou výsadbou zelene. Príkladom úspechu, keď inžinierska sieť ustúpila pásu zelene, je prípad z Petržalky, kedy stromová alej na Starohájskej vznikla vďaka tomu, že sa kvôli výsadbe stromov preložili inžinierske siete. Stalo sa tak úplne prvýkrát v histórii mesta.

Nezvažuje mesto verejnú elektronickú evidenciu všetkej náhradnej výsadby zrealizovanej na území mesta? Povýsadbová starostlivosť by totiž mala trvať tri roky a ak sa strom neujme, investor by ho mal nahradiť. Často sa to však nedeje.

Evidenciu výrubov a náhradných výsadieb majú na základe štatútu na starosti prioritne mestské časti. Elektronická evidencia náhradných výsadieb zavedená nie je, o takejto evidencii je možné uvažovať pri obstaraní inventarizácie drevín. Platí ale, že investori majú povinnosť náhradnej výsadby za povolený výrub. Aktuálne je na webovej stránke hlavného mesta k dispozícii mapa týkajúca sa orezov, výrubov a výsadby drevín v správe mesta.

Ako to aktuálne vyzerá s pripravovanou alejou na Panónskej, ktorú magistrát avizoval v rámci cieľov v oblasti životného prostredia?

V prípade novej mestskej aleje na Panónskej došlo ku komplikáciám s výsadbou drevín, ktorá momentálne nie je technicky možná - jedným z dôvodov je kanalizácia, ktorá vedie stredovým pásom a tiež oplotenie v stredovom páse, cestné aleje bývajú v tomto problémové. Ak sa nám podarí nájsť úsek, kde bude možná výsadba, tak ju, samozrejme, zrealizujeme, hoci na základe aktuálne dostupných faktov musíme od plánovanej výsadby v tejto lokalite upustiť.

(in)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie