Milión korún na podporu aktivít v Bratislave

12.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

V spolupráci s mimovládnou neziskovou organizáciou ETP Slovensko realizuje spoločnosť Globtel v rámci Konta Globtel Otvorený grantový program na podporu rozvoja regiónov.

Program trvá do decembra 2000, je realizovaný v troch etapách postupne vo všetkých slovenských krajoch. V tretej etape od 3. do 29. mája je na podporu aktivít v Bratislavskom kraji vyčlenený milión korún.

Cieľom programu je dať šancu obyvateľom Bratislavského kraja, ktorí majú zaujímavé nápady ako zlepšiť život vo svojom regióne a chuť na ich realizáciu. Podporené projekty musia zodpovedať stanoveným kritériám: napomáhať k napredovaniu regiónu, rozvíjať partnerskú komunikáciu, zvyšovať informovanosť občanov, podporovať spoluprácu medzi občanmi a organizáciami, prispievať k zlepšeniu medziľudských vzťahov, tolerancie a zníženiu komunikačných bariér.

Zároveň by projekty mali slúžiť väčšiemu počtu ľudí, prinášať dlhodobú pozitívnu zmenu v regióne, byť inovatívne, zaujímavé a progresívne. Finančná podpora nie je určená projektom budovania infraštruktúry (kanalizácia a plynofikácia), obnovy historických a kultúrnych pamiatok, ani výskumným a vedeckým projektom a na študijné pobyty.

Termín uzávierky prijímania projektov je 29. máj 2000 na adrese Konto Globtel, P.O.Box 31, 820 15 Bratislava 215.

(brn)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie