Petržalčania môžu opäť požiadať o príspevok na dieťa v súkromnej MŠ

27.6.2020
0

Zdroj: MČ Petržalka

Páčil sa vám článok?

Petržalčania, ktorí v budúcom školskom roku 2020/2021 umiestnia svoje dieťa do súkromnej materskej školy (MŠ), môžu opäť požiadať o nenávratný finančný príspevok.

Ním sa bratislavská mestská časť snaží pomôcť zákonným zástupcom, ktorých dieťa sa pre nedostatok miest nedostalo do štátnej škôlky. Žiadosti môžu podávať do 15. augusta.

"S ohľadom na počet neprijatých detí považujeme za potrebné na úrovni miestneho zastupiteľstva mestskej časti rozhodnúť o opakovaní tohto podporného programu aj v školskom roku 2020/2021," uvádza sa vo výzve na predkladanie žiadostí, ktorú schválili miestni poslanci na tohtotýždňovom rokovaní. Príspevok 90 eur na dieťa na mesiac je určený pre 40 detí.

Samospráva poznamenáva, že v priebehu školského roka počet prijímateľov klesá, napríklad z dôvodu zaradenia detí do verejných materských škôl. Zároveň sa počas roka zaujímajú o príspevok aj ďalší rodičia neprijatých detí, ktorí si žiadosť z rôznych dôvodov v uvedenom termíne nepodali. Mestská časť chce preto reflektovať aj na túto skutočnosť, a to tak, že bude možné vyhovieť aj takýmto žiadateľom v prípade, ak nebude naplnený maximálny stav.

Príspevok môže byť poskytnutý rodičovi, ktorého dieťa má trvalý pobyt v Petržalke, do začiatku školského roka dosiahne najmenej tri roky a nebolo prijaté z kapacitných dôvodov do žiadnej škôlky v pôsobnosti mestskej časti. Ďalšou z podmienok je, aby maximálny mesačný príjem domácnosti posudzovaného žiadateľa nepresiahol sumu 500 eur na osobu a aby žiadateľ nebol zároveň poberateľom príspevku na dieťa súvisiaceho s jeho dlhodobým neprijatím. Oprávnená osoba musí mať uzatvorenú zmluvu, respektíve dohodu s príslušnou súkromnou materskou školou.

Do projektu je zapojených desať súkromných materských škôl. Mestská časť v súvislosti s prijímaním detí do škôlok zároveň na sociálnej sieti informuje, že termín na predloženie potrebných dokladov, najmä potvrdenia, odporúčania a vyjadrenia, je do 14. augusta. "Riaditeľ školy vrátane školy pre deti alebo žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami rozhodne o prijatí dieťaťa do 20. augusta," dopĺňa samospráva.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie


Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.