• Samospráva
  • 12.12.2006 14:23

K štúdii sa vyjadria občania

0 0

V uplynulých dňoch odovzdala firma AUREX, s. r. o. Bratislava, predstaviteľom mestskej časti Bratislava - Staré Mesto urbanistickú štúdiu Mudroňova - juhozápad. Vypracovanie štúdie objednalo Staré Mesto ako odpoveď na rastúci tlak viacerých investičných akcií v tomto území.

Na spracovaní štúdie sa svojimi pripomienkami a podnetmi podieľali aj zástupcovia občianskeho združenia lokality Fialkové údolie. Územie na juhozápad od Mudroňovej ulice, v ktorom žije okolo 800 obyvateľov, je v súčasnosti prevažne zastavané rodinnými domami (55 %).

Zeleň tvorí 22 % územia, občianska vybavenosť 15 %. Variantne spracovaná urbanistická štúdia sa podľa jej autorov snaží zachovať súčasný charakter Mudroňovej ulice s miernou podporou na jej prerod na polyfunkčnejší charakter. Prípadná výstavba ďalších rodinných domov, najmä dovnútra územia v druhom rade musí rešpektovať maximálnu výšku troch nadzemných podlaží a 49 % vybavenostnej zložky.

Hoci urbanistická štúdia rieši aj nástupný priestor do Hradu a sídla slovenského parlamentu, priestor pamiatkovo chráneného objektu Vodárne a Hradné údolie, dvomi kľúčovými neuralgickými bodmi sú pozemky na Mudroňovej 25 a Radvanskej 1, známy tiež ako Napoleonský vŕšok. Pre obe lokality štúdia uvádza tri varianty riešenia: jedným z nich je názor občanov, ktorí neuprednostňujú žiadnu výstavbu, druhým návrh vlastníkov pozemkov a tretím je riešenie, ktoré rešpektuje mierku okolitej jestvujúcej zástavby.

Štúdia na Napoleonskom vŕšku, na ktorom sú v súčasnosti unimobunky, asfaltová plocha a neudržiavaná zeleň, navrhuje výstavbu dvoch obytných domov s 36 bytmi v trojpodlažných objektoch s vyhliadkovou reštauráciou pri zachovaní súčasnej zelene a miere zastavanosti 35 %. Štúdia vlastníka pozemku naproti tomu predpokladala výstavbu jedného 6-podlažného objektu s mierou zastavanosti územia 83 % a garážou pre 127 áut.

Hoci pôvodne bola štúdia objednaná bez variantov, v priebehu spracovania mestská časť Staré Mesto požiadala o vypracovanie variantných riešení. Všetky varianty sú v súlade s poslednou aktualizáciou územného plánu z roku 1993, ktorá plochu charakterizuje ako občiansku vybavenosť s malopodlažnou zástavbou. Rozhodnutie o tom, ako bude vyzerať toto územie v najbližšej budúcnosti, majú teraz v rukách poslanci Starého Mesta.

(miv)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.