Staré Mesto s prebytkom, ale len fiktívnym

12.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Hoci rozpočet príjmov a výdavkov mestskej časti Staré Mesto na rok 1999 očakával pôvodný schodok 18,5 mil. Sk, ktorý bol po akceptovaní nových aktivít mestskej časti najmä v hospodárení s majetkom upravený na 12,5 mil. Sk, výsledok rozpočtového hospodárenia je nakoniec iný.

Príjmy Starého Mesta dosiahli v minulom roku 419,4 mil. Sk, zatiaľ čo výdavky sa čerpali do výšky 404,4 mil. Sk, takže výsledkom hospodárenia je prebytok 15 mil. Sk.

Tento prebytok je však iba fiktívny. Rozdiel medzi rozpočtovaným a skutočným výsledkom spôsobila skutočnosť, že časť výdavkov jednoducho Staré Mesto platilo o čosi neskôr, ako sa pôvodne predpokladalo, teda až v priebehu roku 2000. Ide najmä o financovanie oplotenia v Grassalkovichovej záhrade po dohode s Kanceláriou prezidenta SR a prezentáciu projektu revitalizácie Námestia SNP na medzinárodnom veľtrhu v Cannes.

Na druhej strane Staré Mesto vlastným úsilím získalo o čosi vyššie príjmy z prenájmu nebytových priestorov. V záverečnom účte Starého Mesta za rok 1999 figurujú aj výdavky spojené s oslavami príchodu roku 200 v Bratislave, ktorých hlavným organizátorom bola práve táto mestská časť. Tie však boli financované zo sponzorských príspevkov fyzických a právnických osôb na základe zmlúv o príspevku a prenájme reklamných plôch.

Aj v priebehu minulého roku sústreďovalo Staré Mesto na bežnom účte len peniaze na nevyhnutnú prevádzkovú potrebu. Dočasne voľné zdroje malo uložené na termínovaných vkladoch v troch rôznych bankách.

Staré Mesto zverejnilo tiež záverečné účty svojich mimorozpočtových fondov, t. j. rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a cestného fondu.

(miv)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.