Veľké šetrenie pre koronu: Menej opravených ciest, stopka pre nákup autobusov a ďalšie škrty

12.6.2020
0

Zdroj: Matúš Husár

Páčil sa vám článok?

Pokles príjmov v miliónoch eur, zastavenie viacerých významných projektov, znižovanie platov – aj takýto dopad má koronakríza. Na bratislavskom magistráte aj v mestských častiach sme zisťovali, v čom dokážu pokračovať a čo odkladajú na lepšie časy.

Hlavné mesto odhaduje fiškálny dopad koronakrízy približne 45 miliónov eur, čo je 13 %t bežného rozpočtu na rok 2020. „Najväčšiu časť predstavuje výpadok v dani z príjmu fyzických osôb, ktorú štát rozdeľuje medzi samosprávy. Podľa prognózy ministerstva financií bude tento výpadok pri 7- až 12,5-percentnom poklese HDP tvoriť 12 až 17 miliónov eur pre hlavné mesto,“ spresnila hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová.

Mesto preto muselo odložiť nákup nových 70 kĺbových autobusov pre Dopravný podnik Bratislava, čo je najväčší z ohrozených veľkých projektov. Primátor Matúš Vallo vyčíslil, že dopravný podnik strácal počas koronakrízy 4 milióny eur mesačne.

Ďalším dôsledkom je, že sa zrekonštruuje menej ciest a chodníkov. Ešte koncom  februára magistrát avizoval, že opraví 57 km jazdných pruhov namiesto pôvodne plánovaných 12 km, rátalo sa tiež s oveľa väčším rozsahom zrekonštruovaných chodníkov a skvalitnením verejných priestorov, a to aj vďaka 12 miliónom eur navyše vybraných na dani z nehnuteľností. Ktoré konkrétne cesty či chodníky si pre „koronu“ budú musieť na opravu počkať, magistrát nespresnil.

Už rozbehnuté väčšie investičné projekty hlavného mesta sa zatiaľ nezastavovali, no ak by sa situácia výrazne zhoršila, aj k tomu môže dôjsť. V čom sa bude určite pokračovať? „Plánujeme pokračovať v zavádzaní celomestskej parkovacej politiky a tiež pokračujeme v modernizácii Dúbravsko-karloveskej radiály a vo výstavbe petržalskej električky,“ uviedla hovorkyňa. „Keďže však všetky doteraz dostupné prognózy sú predbežné a skutočné dopady budú okrem dĺžky trvania pandémie závisieť od konkrétnych opatrení štátu a vývoja v ostatných krajinách, situáciu budeme monitorovať a reagovať na jej vývoj.“

Pripomeňme, že primátori veľkých miest na Slovensku si navrhli v rámci solidarity znížiť plat. V prípade Matúša Valla ide o  472 eur, čo je suma, o ktorú sa mu mala zvýšiť mzda po zákonnej valorizácii v roku 2020. Zároveň posiela zo svojho platu 480 eur mesačne na účet Nadácie mesta Bratislavy (do júna na účet iniciatívy Kto pomôže Slovensku).

Tak ako na magistráte, aj v  mestských častiach sme zisťovali dopad koronakrízy na ich rozpočet. Pýtali sme sa:

 1. Aký výpadok peňazí v rozpočte odhadujete?
 2. Ktoré významné projekty musíte celkom zrušiť a ktoré obmedziť?
 3. V čom budete určite pokračovať?

 

JAROVCE

 1. Najväčší výpadok budeme mať na dani z príjmov fyzických osôb, ktorý odhadujeme na cca 100 000 eur, čo je 15 percent z očakávaného príjmu.
 2. Pre výpadky financií musíme odložiť zateplenie domu kultúry, vodozádržné opatrenia a opravu chodníkov. Okrem toho musíme obmedziť dotácie na športovú činnosť.
 3. Bez ohľadu na koronakrízu plánujeme rozsiahlu opravu miestnych komunikácií, investície do rekonštrukcie športovísk na školskom dvore a prípravné práce na cyklistickej infraštruktúre. Koronakríza neovplyvní ani zámer revitalizácie a výsadby verejnej zelene.

DÚBRAVKA

 1. V dôsledku krízy Dúbravka očakáva pokles príjmov o takmer milión eur. Dôvodom je výpadok dane z príjmov, pokles príjmov z miestnych daní, pokles príjmov z prenájmov, príjmov z kultúrnych podujatí a poplatkov rodičov za prevádzkové náklady materských škôl. Mestská časť okrem poklesu odhaduje aj navýšenie výdavkov o takmer 130-tisíc eur – na opatrovateľskú službu, dezinfekciu, ochranné prostriedky, rozvoz stravy, upratovanie, hygienický materiál v súvislosti s mimoriadnou situáciou.
 2. O zastavení konkrétnych projektov, o rozpočte a vykrývaní finančného výpadku plánuje naša mestská časť rokovať na júnovom zastupiteľstve. Materiál prejde pred rokovaním poslancov ekonomickou komisiou. Až na júnovom zastupiteľstve budú poslanci rokovať o stopnutí projektov, plánov.
 3. Bez obmedzení, naopak, so zvýšenými výdavkami pokrývame sociálnu oblasť. Okrem bežnej činnosti, opatrovateľskej služby, nákupov, rozvozu stravy, obedov zriadila mestská časť aj dúbravskú linku pomoci, ktorá už okrem opustených seniorov  slúži i pre rodiny či mladých v núdzi. Prioritou a stále fungujúcou oblasťou je aj vzdelávanie a školstvo. Počas letných prázdnin plánujeme maľovanie materských škôl, rekonštrukcie niekoľkých školských kuchýň. Mestská časť tiež pokračuje v letnej údržbe, výsadbe stromov, čistote a starostlivosti o životné prostredie, dopĺňaní mobiliáru i opravách na ihriskách a športoviskách. Plánom na tento rok ostávajú aj projekty z externých zdrojov, napríklad verejný priestor na Hanulovej ulici. V spolupráci s magistrátom plánujeme pokračovať v opravách ciest a chodníkov.

KARLOVA VES

 1. Podľa odhadu magistrátu bude mať Karlova Ves výpadok z príjmov v dôsledku koronakrízy v rozmedzí 1,5 až 2,2 milióna eur. 
 2. Museli sme zrušiť všetky kultúrne, spoločenské a športové podujatia, ktoré boli plánované, zatiaľ do augusta. Následne podľa vývoja epidemiologickej situácie rozhodneme, čo ďalej. K výraznému šetreniu musíme pristúpiť aj v bežných výdavkoch. Služby pokryjeme v nevyhnutnom rozsahu, ale musíme zároveň znížiť výdavky napríklad na chod úradu. O zrušení, resp. obmedzení projektov rozhodnú poslanci v karloveskom zastupiteľstve v júni alebo septembri v rámci schvaľovania zmien v rozpočte.
 3. Určite budeme pokračovať v investíciách do škôl a škôlok. Niektoré iné investície možno posunieme do budúceho roka, v závislosti od vývoja poklesu našich príjmov.

NOVÉ MESTO

 1. Výpadok financií momentálne odhadujeme približne na 10 - 30 percent. V priebehu júna má byť zverejnená ďalšia daňová prognóza. Presnejší odhad výpadku príjmov veľmi závisí od uvoľňovacích opatrení vlády, finančnej podpory vlády a priebehu chorobnosti na COVID 19. Okrem výpadku podielových daní (daň z príjmov FO, daň z nehnuteľností) očakávame výpadok príjmov z nájmov nebytových priestorov a pozemkov, z poplatkov, výpadok dane za zaujatie verejného priestranstva (rozkopávky, parkovacie miesta...), taktiež výpadok príjmov z kultúrnych akcií, z poplatkov v knižniciach...
 2. Mimoriadna situácia nám umožňuje, aby sme využili rezervný fond, ktorý štandardne používame na investície, aj na bežný chod mestskej časti. To by však znamenalo „prejedať“ budúcnosť. Je nezmysel zrušiť plánovanú rekonštrukciu školy/škôlky či opravu ciest a namiesto toho z rezervného fondu sanovať bežné fungovanie mestskej časti. Samozrejme, pokiaľ situácia naozaj nebude kritická. V tejto chvíli sa preto snažíme šetriť, znižujeme počty pracovníkov na úrade, navrhol som si minimálny plat a časť platu dávam na transparentný účet mestskej časti, ktorý sme zriadili v rámci boja proti koronavírusu (starosta Rudolf Kusý, pozn. red.). Takto získané peniaze používame na financovanie výdavkov spojených s ochranou zdravia obyvateľov a vytvorenie podmienok na zmiernenie šírenia ochorenia COVID-19 na území mestskej časti. Epidémia zasiahla naše životy, aj naše rozpočty – či už rodinné, ale aj tie obecné. Na jednej strane cítime výpadok príjmov, na strane druhej musíme zabezpečiť rúška, dezinfekcie a ďalšie hygienické a ochranné pomôcky. Ak aj jedno rúško stojí „pár drobných“, ak sme chceli zabezpečiť rúškami všetkých novomestských seniorov a seniorky nad 60 rokov, ľudí v prvej línii, našich vlastných pracovníkov, zrazu išlo o obrovské výdavky, s ktorými sme pred koronou nepočítali. Zároveň sme oslovili firmy, aby nám pomohli vo vykrytí výdavkov spojených s koronavírusom. V rámci šetrenia sme tiež zrušili kultúrne podujatia.
 3. V šetriacich opatreniach budeme pokračovať, ale budeme sa snažiť, aby to nebolo na úkor rozvoja mestskej časti. Snažíme sa robiť všetko pre to, aby sme nemuseli škrtať investície, lebo to nepovažujeme za šetrenie, ale ako krajnú možnosť. Zároveň veríme, že v tejto situácii štát pri spomínanej pomoci nezabudne ani na samosprávy.

PETRŽALKA

 1. Čo sa týka rozpočtových výpadkov, optimistický variant ráta so sumou na úrovni cca 1,5 milióna eur, opatrnejšia prognóza hovorí o sume cca 2,5 milióna eur. Vychádzame z aprílových prognóz Inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR a z podkladov oddelení a našich organizácií k dopadom na ich rozpočty. Výpadok však môže byť ešte vyšší vzhľadom na to, že v niektorých oblastiach si mestská časť nemôže dovoliť výraznejšie úspory. Navyše, ide len o odhady z pozície momentálneho stavu, pričom situácia je v nepretržitom vývoji.
 2. V súčasnosti v tejto veci prebiehajú rokovania medzi starostom mestskej časti a predsedami poslaneckých klubov. Návrhy rozpočtových opatrení budú predložené na zasadnutí miestneho zastupiteľstva 23. júna.
 3. Určite budeme pokračovať so zavádzaním pilotného projektu petržalského parkovacieho systému spusteného v novembri minulého roka, ktorého cieľom je zvýhodniť občanov s trvalým pobytov v Petržalke. Na začiatku tohto roka sa kontroly dočasne pozastavili, aby sme do čo najväčšej miery procesne doriešili žiadateľov v registračnom systéme. Zároveň sme plánovali nové, intenzívnejšie kontroly parkovania, ktoré sa však napokon neuskutočnili pre nástup koronakrízy. Kontroly parkovania už boli obnovené a mestská časť pokračuje aj so značením parkovísk.

PODUNAJSKÉ BISKUPICE

 1. Mimoriadna situácia, ktorá na Slovensku trvá už od marca, bude mať nepriaznivý vplyv aj na rozpočet našej mestskej časti. Kľúčovú časť príjmov obcí tvorí výber daní z príjmov fyzických osôb, pri ktorom musíme počítať s poklesom. Pri výpadku HDP  5 percent je predpokladaný výpadok tržieb 660-tisíc eur, pri 10 percentách je to 1,13 milióna eur a pri výpadku 20 percent až 1,94 milióna eur.  
 2. V našej mestskej časti sme zatiaľ nemuseli odložiť pre koronakrízu žiadne z plánovaných projektov.
 3. Pokračujeme v rekonštrukcii strechy v ZŠ Vetvárska, v implementácii projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov“ v základných školách v našej zriaďovateľskej pôsobnosti a v projekte „Zelené srdce Biskupíc“. Kríza nezasiahla ani projekt „Multifunkčné ihrisko“ na ZŠ Bieloruská, ktorý sme úspešne ukončili. 

RAČA

 1. Výpadok v rozpočte odhadujeme výpadok v rozmedzí od 0,6 milióna eur až po 1,4 milióna eur - závisí od stavu ekonomiky a zamestnanosti do konca roka 2020. Predpokladáme, že najreálnejšie sa bude suma pohybovať približne na úrovni 0,8 milióna eur. Robíme všetko preto, aby obyvatelia Rače pocítili výpadky v rozpočte čo možno najmenej.
 2. Projekty, ktoré sme plánovali z vlastných zdrojov, napríklad opravu strechy Koloničovej kúrie či novú škôlku Tramín, sa budú realizovať iba v prípade získania mimorozpočtových zdrojov. Rovnako tak aktuálne obmedzujeme opravy súvislých úsekov komunikácií. Oprava výtlkov však bude pokračovať, je na to už aj vysúťažená firma. Na neurčito sa odkladajú tiež predpokladané investičné projekty do budúceho roku ako je prestrešenie amfiteátra či vybudovanie spoločného úradu v Nemeckom kultúrnom dome. Na rok 2021 s výnimkou rekonštrukcie základnej školy Plickova neplánujeme zatiaľ žiadne väčšie investičné projekty.
 3. Pokračovať budeme v projekte Urban Parku na Tbiliskej, kde sme získali dotácie vo výške 135 000 eur, dokončuje sa aj rekonštrukcia hokejbalového ihriska Tbiliská, robíme plánované opravy v školách a škôlkach a prebieha tiež súťaž na zhotoviteľa Strediska čistoty. Nakoľko mestská časť v nasledujúcich rokoch potrebuje minimálne 25 tried základnej školy, chceme pokračovať aj v projekte rekonštrukcie základnej školy Plicková.

RUŽINOV

 1. Podľa odhadov bude len výpadok daňových príjmov približne 1,5 milióna eur a celkovo to môžu byť až 4 milióny.
 2. Ružinov je dlhodobo v ekonomicky dobrej kondícii, šetriť však budeme, ale tak, aby to občania čo najmenej pociťovali - napríklad odložíme nákup áut (cca 110-tisíc eur) a šetriť budeme aj na mzdách a prevádzke (do 200-tisíc eur).
 3. Je viacero projektov, ktoré neznesú odklad a aj preto ružinovskí poslanci na poslednom zastupiteľstve schválili investičný úver - ako budovanie nových pavilónov škôl, riešenie parkovania a podobne.

STARÉ MESTO

 1. Prvé výpadky v príjmovej časti rozpočtu sa už prejavili konkrétne vo výpadku podielových daní, v máji sme dostali na dani z príjmu FO o 279 500 eur menej ako v predchádzajúcom mesiaci (medziročne mínus 10 percent). V najbližších mesiacoch očakávame prepad oveľa vyšší. Ďalší výpadok sme zaznamenali na dani za užívanie verejného priestranstva, ktorý za posledné dva mesiace je už na úrovni viac ako 100 000 eur, pričom mestská časť očakáva výpadok tejto dani do 31. 12. 2020 minimálne na úrovni  400 000 eur, a to na základe zmeny platného VZN o dani za užívanie verejného priestranstva odsúhlasenej na miestnom zastupiteľstve. Úprava VZN reflektuje snahu mestskej časti zmierniť dopady pandémie pre podnikateľské subjekty podnikajúce na jej území 50-percentnou zľavou za užívanie vonkajšieho priestranstva (terasy). 
 2. Plánované investičné projekty sme pre koronakrízu neodložili, už pred ňou bol totiž rozpočet mestskej časti schválený vo výške, ktorá nás núti na takmer akékoľvek projekty hľadať formu externého financovania (dotačné výzvy, granty, participácie s tretími stranami). V zmysle povinností vyplývajúcich pre obce zo zákona 371/2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zvýšených nárokov na financovanie týchto povinností sa mali realizovať obnovy a rekonštrukcie  existujúcich detských ihrísk, ktoré boli vzhľadom na vypuknutie  koronakrízy odsunuté. Odložila sa aj výmena závlahového systému a mobiliáru Grassalkovichovej záhrady a takisto sa už v tomto roku nebude realizovať nákup nových prvkov vianočného osvetlenia. 
 3. Bez obmedzenia zabezpečujeme bežnú údržbu ako zametanie, čistenie, kosenie, nakladanie s odpadmi ako je biologický odpad, pristavenie veľkokapacitných kontajnerov. Bez obmedzenia prebieha aj starostlivosť o zeleň a výsadba letničiek. V niektorých prípadoch sme, naopak, mimoriadnu situáciu využili na opravy, napr. sme opravili schody a rampu pre kočíky v Slubekovej záhrade. 

ZÁHORSKÁ BYSTRICA

 1. Počítame s výpadkom cca 200-tisíc eur, čomu sme prispôsobili aj úsporné opatrenia. Jedným z nich je zníženie platov o 20 percent, obmedzenie kultúrnych podujatí, obmedzenie investičných výdavkov.
 2. Nerealizujeme zatiaľ plánované rekonštrukcie ciest, osadenie kamerového systému, obmedzili sme kultúrne podujatia. 
 3. Pokračujeme s revitalizáciou školského areálu, kde pribudne bežecká tartanová dráha, basketbalové ihrisko a detské ihriská. Pripravujeme nadstavbu základnej školy o 8 tried.

(ac)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie


Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.