Administratíva k výstavbe pokračovania električkovej trate v Petržalke pripomína nekonečný príbeh

26.5.2020

Zdroj: mth

Páčil sa vám článok?

Pred mesiacom spoločnosť REMING CONSULT a. s. odovzdala hlavnému mestu Dokumentáciu na realizáciu stavby projektu Petržalskej radiály. Vyzeralo to, žeby mohlo byť vyhlásené verejné obstarávanie na Zhotoviteľa stavby. Teraz však magistrát tvrdí, že predložená dokumentácia nebola kompletná a tak sa električkový príbeh ani zďaleka nekončí...

O pokračovanie výstavby Petržalskej radiály sa už niekoľko mesiacov zaujímajú Petržalské noviny, ktoré sa s otázkami obrátili na hovorkyňu magistrátu Katarínu Jánošíkovú, ktorá ich však informovala, že: „z dôvodu jej nekompletnosti sme dokumentáciu u projektanta reklamovali a momentálne čakáme na dodanie kompletnej dokumentácie“.

Odovzdávať nekompletné materiály, vracať ich a dopĺňať je u nás buď štandard, alebo je výstavba Petržalskej radiály začarovaná. Veď posúďte: 31.7. 2019 hlavné mesto podalo na stavebný úrad v Petržalke žiadosť o vydanie stavebného povolenia. Bola však neúplná, a tak stavebný úrad neoznámil začatie stavebného konania. Mesto ju dopĺňalo 20.1.2020, o dva dni Petržalka prerušila konanie s výzvou na doplnenie žiadosti. Predchádzajúci hovorca mesta sa vyjadril, že ďalšie požadované dokumenty budú doplnené bezodkladne po ich získaní. Súčasná hovorkyňa magistrátu nás aktuálne informovala, že „Žiadosť o stavebné povolenie na stavebný úrad MČ Petržalka bola doplnená o potrebné podklady. Stavebný úrad dňa 30.3.2020 oznámil začatie stavebného konania“. Trvalo to teda 8 mesiacov!

„Zároveň prebieha kontrola dokumentácie (na realizáciu stavby pozn.red) jednotlivými odbornými útvarmi participujúcimi na projekte. Mesto Bratislava súbežne s prípravou dokumentácie pripravuje aj súťažné podklady na výber zhotoviteľa,“ informovala nás hovorkyňa mesta Katarína Jánošíková. „Nakoľko plánujeme stavbu električkovej trate financovať prostredníctvom Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, pred vyhlásením verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby musí prebehnúť 1. ex-ante kontrola na Ministerstve dopravy a výstavby SR. Pripravené súťažné podklady plánujeme predložiť na túto kontrolu na prelome mesiacov máj-jún. Vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby očakávame v auguste tohto roka.“

Problém Nosného systému MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 2 časť Bosákova ul. – Janíkov dvor je, že náš tlačí čas. Stavba musí byť ukončená do konca roku 2023, inak prídeme o nenávratný finančný príspevok z európskych fondov. 

Samotnej stavbe ešte predchádzajú vydania stavebného povolenia na ďalších troch stavebných úradoch (Bratislavský samosprávny kraj, na Hlavné mesto SR Bratislava, špeciálny stavebný úrad Okresný úrad Bratislava) okrem Petržalky. Skomplikovať správoplatnenie povolení môžu dve spoločnosti a jedna súkromná osoba, ktoré sú účastníkmi konania a voči výstavbe sa chronicky odvolávajú. Len zamietnutie ich odvolania voči územnému rozhodnutiu k 2. etape električky trvalo pol roka!

Plán je taký, že od jari 2021 do leta 2023 by sa malo stavať. Ak predpokladáme, že finančné prostriedky budú schválené v lete a súťaž na zhotoviteľa stavby sa podarí vyhlásiť v auguste a treba jej vyčleniť aspoň pol roka, bude to pekne natesno. A to ešte samotná realizácia stavby, ako vidíte na príklade rekonštrukcie Karlovesnej radiály, nemusí byť bez problémov....
(in)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie


Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.