V Bratislave je 223 000 bytov: Kde ich je najviac?

26.4.2020

Zdroj: Shutterstock

Páčil sa vám článok?

V Bratislave je 223.000 bytov v bytových a rodinných domoch. Najviac z nich - 48.600 - sa nachádza v mestskej časti Petržalka. Hneď za ňou nasleduje Ružinov takmer so 45.000 bytmi, Nové Mesto a Staré Mesto majú približne po 24.000 bytov.

Najmenej bytov je v mestských častiach Devín (650) a Čunovo (480). Vyplýva to z údajov o bytoch v hlavnom meste, ktoré sú prístupné na transparentnom portáli magistrátu opendata.bratislava.sk. 

Oblasti Bratislavy, kde je najvyšší počet bytov, sa čiastočne prekrývajú s oblasťami, kde je aj najvyšší počet obyvateľov. "Takýto prienik možno nájsť najmä v Petržalke v oblasti ulíc Bosákova, Gessayova a Osuského. Taktiež aj v Dúbravke v okolí Saratovskej a Trhovej. Podobne je na tom aj oblasť mesta, ktorá je spojnicou mestských častí Staré Mesto, Ružinov a Nové Mesto," spresnil hovorca Bratislavy Peter Bubla.

Dáta štatistického úradu ukazujú, že na jeden byt v Bratislave pripadá 1,94 trvalo bývajúceho obyvateľa, podľa odhadu počtu obvykle bývajúcich obyvateľov Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií je to však už 2,5 človeka na jeden byt. Bratislavský magistrát preto pracuje pri územnom plánovaní či plánovaní dopravy s rôznymi zdrojovými údajmi. "Aby kvalita výstupov a poskytovaných služieb bola čo najvyššia," vysvetlil Bubla.

 Na základe údajov Úradu geodézie, kartografie a katastra SR, ktoré spracovala sekcia územného plánovania na hlavnom meste, si návštevníci portálu môžu pozrieť odhady počtu bytov na plochách jeden krát jeden kilometer či dokonca 250 x 250 metrov. "Najviac bytov, až 1073 v gride 250 x 250 metrov, je v Petržalke v oblasti ulíc Bosákova a Osuského. V poradí druhý grid podľa početnosti bytov je vo Vrakuni, tretí opäť v Petržalke, štvrtý v Dúbravke a piaty v Novom Meste," povedal vedúci oddelenia dátovej politiky a analýz bratislavského magistrátu Pavol Škápik.

Tieto údaje slúžia podľa mesta pre analýzy územného plánovania, dopravné modely či dimenzovanie novej parkovacej politiky. Okrem toho môžu poslúžiť aj podnikateľom pri presnejšom posudzovaní nových biznis plánov. Napríklad otvorení novej pekárne, jasličiek či domova sociálnych služieb v konkrétnej časti mesta.

(TASR)

Páčil sa vám článok?