Mesto ide vyberať nových šéfov múzea a knižnice

21.1.2020
0
Verejné vypočutie kandidátov na člena predstavenstva BVS

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Magistrát zverejnil ďalšie výberové konania. Tentokrát na riaditeľov  mestských príspevkových organizácií v oblasti kultúry, konkrétne Múzea mesta Bratislavy a Mestskej knižnice v Bratislave.  Záujemcovia na obe uvedené pozície sa môžu prihlásiť do 24. februára 2020.

Prvým vyhláseným je výberové konanie na riaditeľa Múzea mesta Bratislavy. To je zbierkotvornou, vedeckovýskumnou a kultúrno-vzdelávacou organizáciou v oblasti múzejných činností pre územie hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. Zámerom je, aby bolo múzeum modernou, stabilnou a uznávanou inštitúciou, ktorá bude zvyšovať profesionálne štandardy v oblasti svojho pôsobenia, teda pri nadobúdaní, správe, starostlivosti o zbierkové predmety a zároveň bude vedieť držať krok s novými trendmi a inováciami pri prezentácii  a sprostredkovaní tém. "Z hľadiska komunikácie a zapájania návštevníkov očakávame od Múzea mesta Bratislavy posilnenie sociálneho a komunitného potenciálu inštitúcie. Múzeum bude pracovať s verejnosťou (s dôrazom na lokálne publikum) prostredníctvom širokého spektra aktivít a budovať pre tento účel potrebné kapacity, infraštruktúru a zodpovedajúce služby," uvádza magistrát.

Od riaditeľa/ky magistrát očakáva profesionalizáciu riadenia a zhodnotenie prevádzky múzea ako celku, ako aj jednotlivých expozícií s ohľadom na ich efektívnosť, účelnosť a hospodárnosť.

Očakávaný termín nástupu riaditeľa/ky Múzea mesta Bratislavy je máj 2020.

Podrobné informácie o výberovom konaní vrátane požiadaviek je možné nájsť TU  

Druhým vyhláseným je výberové konanie na riaditeľa/ku príspevkovej organizácie Mestská knižnica v Bratislave. Hlavným poslaním tejto knižnice je prostredníctvom knižnično-informačných služieb z vlastných a vonkajších knižnično-informačných zdrojov zabezpečovať prístup k informáciám.

Zámerom zriaďovateľa je, aby knižnica posilnila svoju sociálnu, komunitnú, informačnú a vzdelávaciu rolu, ktorú môže zohrávať vo vzťahu k mestu, jeho rôznorodým komunitám a obyvateľom – s ohľadom na existujúce a možné budúce potreby, spoločenské a demografické trendy (napr. boj s dezinformáciami, začleňovanie zahraničnej komunity, zdieľanie ako stratégia udržateľnosti, starnutie populácie, osamelosť, zhoršujúce sa duševné zdravie). Očakávaním je zároveň aj to, že knižnica bude aktívnejšie komunikovať a prezentovať sa v online aj offline prostredí.

Od riaditeľa/ky taktiež magistrát očakáva profesionalizácia riadenia knižnice, optimalizácia organizačnej štruktúry tak, aby knižnica napĺňala úlohy modernej inštitúcie, funkčné a priestorové prehodnotenie objektov, v ktorých knižnica sídli.

Očakávaný termín nástupu riaditeľa/ky Mestskej knižnice v Bratislave je máj 2020.

Podrobné informácie o výberovom konaní vrátane požiadaviek na uchádzačov/ky je možné nájsť TU.  

Proces výberu riaditeľov/riaditeliek mestských príspevkových organizácií bude rovnaký ako v predchádzajúcich prípadoch. Teda opäť pôjde o viackolový výber aj s verejnou časťou, vo výberových komisiách budú zapojení odborníci. 

 (ts, ms)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.