Hrozí primátorovi Vallovi pokuta vyše 70-tisíc eur za účinkovanie v reklame?

10.1.2020
0

Zdroj: Človek v ohrození

Páčil sa vám článok?

Primátor Bratislavy Matúš Vallo čelí zaujímavému problému. Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov pri mestskom zastupiteľstve bude zrejme skúmať, či neporušil zákon. Ak áno, mohol by prísť dokonca o celoročný plat.

Možno ste i vy videli propagačné video na charitatívny e-shop organizácie Človek v ohrození (skutocnydarcek.sk), v ktorom vystupoval bratislavský primátor Matúš Vallo. Podľa ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov však majú verejní funkcionári zákaz vystupovať v reklame. Ak ho porušia, hrozí im pokuta až vo výške ročného platu, čo v prípade Matúša Valla predstavuje viac ako 72-tisíc eur.

Prípadom sa možno čoskoro bude zaoberať Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov, ktorá je zriadená pri bratislavskom mestskom zastupiteľstve. Potvrdil nám to jej predseda Milan Vetrák. "Nie je to však rýchly proces a konečný verdikt nevynesie komisia, ale ho musí odhlasovať mestské zastupiteľstvo," vysvetlil nám Vetrák. Na celom prípade je zaujímavé, že podnet na seba v tejto podal sám primátor. Urobil tak zrejme preto, aby očistil svoje meno.

Matúš Vallo na Instagrame organizácie Človek v ohrození:

Zdroj: Človek v ohrození

Ak sa komisia rozhodne prípadu venovať, musí požiadať o poverenie zastupiteľstvo. To rozhodne, či vôbec túto záležitosť skúmať. "To by sa mohlo udiať ešte v januári," približuje predseda komisie. Ak komisia poverenie získa, svoje zistenia opäť predkladá zastupiteľstvu, teda mestským poslancom. Ak zastupiteľstvo skonštatuje, že došlo k porušeniu ústavného zákona, udeľuje sankciu vo výške 12 mesačných platov. K tomu by mohlo dôjsť najskôr vo februári. 

Zaujímavosťou ešte je, že od januára má už túto kompetenciu výbor národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií a ten môže rozhodnúť priamo. Je teda možné, že prípad skončí aj na stole celorepublikových poslancov. 

Vallo: Zákon som neporušil

Matúš Vallo však trvá na tom, že je všetko v poriadku. "Primátor... podporil myšlienku charitatívnej organizácie „Človek v ohrození“ v nadväznosti na čo jeden denník (denník Pravda - pozn. red.) publikoval článok, kde sa objavujú úvahy o možnom porušení zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Primátor uvedenou podporou nijakým spôsobom neprispel k reklame s cieľom uplatňovania na trhu. Zastávame názor, že primátor týmto neporušil žiaden zákon, a to ani ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov. Jeho podporná účasť nezakladala podmienky ustanovené v §2 ods. 1 zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame (definícia reklamy), nakoľko podporil charitatívnu činnosť bez dosahovania zisku, pri poskytovaní všeobecne prospešných služieb neziskovou organizáciou s cieľom dosiahnutia verejného prospechu tejto akcie. Zároveň zastávame názor, že podporou takéhoto videa ako verejný funkcionár prispieva k realizácii verejného záujmu podľa čl. 3 ods. 2 ústavného zákona, nakoľko charitatívna činnosť ako všeobecne prospešná služba prináša prospech všetkým občanom. Navyše celý príjem z tejto charitatívnej akcie má byť použitý na zabezpečovanie prospešných služieb Človekom v ohrození. Charakter právnej formy neziskovej organizácie predpokladá jej činnosť vo verejný prospech, súkromný prospech takejto organizácii dokonca zákon zakazuje (§ 2 ods. 1 zákona č. 213/1997 Z. z.)," povedal nám hovorca magistrátu Peter Bubla. 

"Aj na základe vyššie uvedeného máme za to, že týmto nie je založený dôvod na začatie konania pre porušenie zákona. V každom prípade, aby sa predišlo akýmkoľvek pochybnostiam, primátor iniciatívne sám podal podnet na mestské zastupiteľstvo a Komisiu na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov na preskúmanie tejto veci," dodal Bubla.

(ms, in) 

Páčil sa vám článok?