Toto sú plány magistrátu a starostov na rok 2020

11.1.2020
0

Zdroj: FB Bratislava - hlavné mesto SR

Páčil sa vám článok?

Pýtali sme sa zvolených zástupcov, čo môžeme od nich čakať aj v tomto roku. Starosta Petržalky Ján Hrčka a viceprimátorka Lucia Štasselová nemali záujem odpovedať.

Matúš Vallo, primátor Bratislavy:

Zdroj: Marián Dekan

Čaká nás množstvo práce s prípravou spustenia férového parkovania. Bude pokračovať modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály v úseku od Molecovej po tunel pod hradom. Ďalej budeme robiť na plnení nášho záväzku, že vysadíme 10-tis. stromov, zároveň majú vzniknúť 3 nové mestské aleje, napríklad na Brnianskej či Panónskej ulici. V pláne máme celkovo 42 súťaží, medzi nimi napr. kúpele Grössling, Nám. SNP a Kamenné námestie, Komenského námestie, mestské nájomné bytové domy, Archív mesta Bratislavy, Depozitár pre Galériu a Múzeum mesta Bratislavy. Budeme rekonštruovať mestské byty a budovy na nájomné bývanie. A tiež sa má začať s komplexnou revitalizáciou Sadu Janka Kráľa.

Tatiana Kratochvílová, 1. viceprimátorka:

Zdroj: TASR - Martin Baumann

​Budeme postupne realizovať projekty v doprave ako úpravy ulíc pre bezpečnejší, plynulejší a príjemnejší pobyt chodcov a s tým súvisiaca debarierizácia verejných priestorov, zavádzanie BUS pruhov a preferencií MHD v križovatkách, opatrenia pre rozvoj cyklodopravy. Naďalej sa budeme venovať električkovej doprave – rekonštrukciám ďalších električkových tratí (časť Račianskej radiály) predĺženiu električky v Petržalke a druhej etape rekonštrukcie Dúbravsko-Karloveskej radiály. Intenzívne sa budeme venovať témam spojených so životným prostredím: kvalite ovzdušia, odpadom a ochrane pitnej vody.

Juraj Káčer, viceprimátor:

Zdroj: archív bn

​Plánujeme sprístupnenie a postupnú rekonštrukciu bratislavských športovísk obyvateľom Bratislavy. Chceme pokračovať v budovaní kamerového systému v meste. Budeme pokračovať v rekonštrukciách ZUŠ a CVČ. Plánuje sa rekonštrukcia Domu Hudby na Panenskej ulici. Určite mienime zlepšiť športovú infraštruktúru v meste.

Zuzana Aufrichtová, starostka Staré Mesto:

Zdroj: Staré Mesto

​Pokračujeme v napĺňaní Staromestského programu. Ako architektka a urbanistka vnímam potenciál a vôľu významných aktérov konať viac vo verejnom priestore a vo verejnom záujme. Máme na to už dobré príklady – Kmeťovo námestie, park na Šafárikovom námestí, nábrežie Dunaja, bronzový model Bratislavy, ktorý dostalo Staré Mesto darom, realizácia areálu škôlky na Beskydskej ulici, park pri Steine a mnoho iných. Budeme sa intenzívne pripravovať na zavedenie parkovacej politiky. rozumné uvažovať o nízkoemisných zónach v Bratislave a ak áno, tak potom kde.

Martin Zaťovič, starosta Dúbravky: 

Zdroj: archív bn

​Chceme sa venovať starostlivosti o životné prostredie. Dúbravka je zeleným sídliskom. Okrem ďalšej plánovanej výsadby stromov, venujeme väčšiu pozornosť starostlivosti o nové aj vzrastlé dreviny. Rozvíjame tiež projekt kvitnúcich lúk, ktoré vznikajú v siedmich lokalitách. Riešime tiež budúcnosť schátraného objektu na Ulici kpt. Rašu, hľadáme nájomcu, ktorý by objekt zrevitalizoval a dal mu novú funkciu. Odmietame mohutnú zástavbu v území, herňu či pohostinstvo. Po rekonštrukcii vstupu do Domu kultúry Dúbravka, pripravujeme na budúci rok rekonštrukcii toaliet vo foyer kultúrneho domu.

Jozef Uhler, starosta Jaroviec:

Zdroj: archív bn

​Chcem novú škôlku a cyklochodníky aj postaviť, nielen o nich hovoriť. Chceme sa výrazne venovať obnove ciest a verejnej zelene. Okrem toho máme veľké problémy s kapacitou základnej školy a potrebujeme novú.


Dana Čahojová, starostka Karlovej Vsi:

Zdroj: archív bn

​Bez väčších problémov chceme zvládnuť ďalšiu náročnú etapu rekonštrukcie radiály, sústrediť sa na opravu schodísk, ktorých máme snáď najviac v Bratislave, zrekonštruovať hokejbalové ihrisko a konečne v spolupráci s hlavným mestom rozbehnúť projekt nového zariadenia sociálnych služieb na Borskej.

Zoltán Pék, starosta Podunajských Biskupíc:

Zdroj: archív bn

​Pokračujeme v rozbehnutých projektoch, akým je napríklad vybudovanie multifunkčného ihriska za ZŠ Bieloruská či vytvorenie tzv. Zeleného srdca Podunajských Biskupíc. Počet našich obyvateľov sa rozrastá a preto je dôležité zintenzívniť i pridať nové spoje MHD pre ich komfortnejší presun v rámci Bratislavy.

Michal Drotován, starosta Rače:

Zdroj: archív bn

​Plánujeme napríklad rekonštrukciu hokejbalového ihriska na Tbiliskej, vybudovanie strediska čistoty, začať stavebný projekt rozšírenia počtu tried ZŠ a detský jaslí, pokračovať v kompletných opravách komunikácií a budovaní nových chodníkov v Krasňanoch, začať s opravami (po podpísaním zmluvy so železnicami) chodníkov na Východnom či revitalizovať park J.M.Hurbana.

Jozef Krúpa, starosta Záhorskej Bystrice:

Zdroj: archív bn

​Plánujeme rozšíriť našu existujúcu základnú školu o 8 tried a zväčšiť školskú jedáleň. Začneme obnovovať školský areál. Jeho súčasťou bude tartanová bežecká dráha a detské dopravné ihrisko. Začneme projekt nového školského areálu, kde bude nová škôlka, základná škola a športoviská. Chceme pokračovať v rekonštrukcii ciest a chodníkov aj v spolupráci s magistrátom.

Martin Kuruc, starosta Vrakune:

Zdroj: TASR - Pavol Zachar

​V prvom rade chceme zrekonštruovať  základnú školu Železničná a materskú škôlku Kríková. Chcel by som zrekonštruovať športový areál na Základnej škole Rajčianska. Ďalším z plánov je aj vybudovanie  bezbariérových prechodov. Tiež by som rád začal obstarávať prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja a bývania byty pre mladých učiteľov.

Martin Chren, starosta Ružinova:

Zdroj: tasr

​Chceme pokračovať v opravách komunikácií a obnove zelene, dobudovať ďalšie triedy pre škôlky, pokračovať v rekonštrukcii škôl a detských ihrísk. Verím, že už budeme poznať koncept projektu, ktorý nahradí ruinu Hirošimy, pribudnú ďalšie zóny regulovaného parkovania a chceli by sme sa posunúť aj v téme výstavby nových škôl a nájomných bytov.

Dárius Krajčír, starosta Devínskej Novej Vsi:

Zdroj: dariuskrajcir.sk

​Našim cieľom je pokračovať v začatých a pripravovaných rekonštrukciách, pristúpiť k definitívnemu riešeniu čiernych stavieb v Devínskej Novej Vsi, ako i neustále zlepšovať nami poskytované služby tak, aby sme sa perspektívne mohli stať jednou z najmodernejších mestských častí.

Gabriela Ferenčáková, starostka Čunova:

Zdroj: archív bn

​Najväčším našim  plánom je  realizovať  výstavbu novej materskej školy a ukončiť rekonštrukciu objektu Okál a tento odovzdať do užívania obyvateľom mestskej časti. V spolupráci s mestom chceme pracovať na príprave stavebného povolenia na rozšírenie vstupnej komunikácie do MČ.

Rudolf Kusý, starosta Nového Mesta:

Zdroj: archív bn

​Pokračujeme v príprave pilotného projektu rezidenčného parkovania. Lokalita pilotného projektu je ohraničená Trnavskou cestou, Bajkalskou ulicou a územie ohraničené ulicami Krížna, Legionárska, Račianska a Kukučínova. Intenzívne pracujeme na tom, aby chátrajúci objekt bývalej výletnej reštaurácie Snežienka na Železnej studničke, dostal po rokoch novú tvár. Rovnako verím, že sa po administratívnych prieťahoch rozbehne výstavba škôlky na Teplickej.

Ľubica Kolková, starostka Devína:

Zdroj: TASR

​Hľadáme riešenie opravy a sprevádzkovania zdravotného strediska v Devíne. V okolí  (v areálu) školy je potrebné vyriešiť parkovanie a pohyb áut, Máme v správe ďalšie dve budovy, ktoré rovnako potrebujú akútne opraviť.

Lucia Tuleková Henčelová, starostka Rusoviec:

Zdroj: Archív

​V tomto roku bude väčšina našich aktivít orientovaná na rozšírenie kapacít našej základnej školy. Nakoľko máme problém s umiestňovaním našich detí do školy, bolo nevyhnutné pripraviť projekt financovania tejto aktivity. Verím, že budeme pri podávaní žiadosti na získanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov úspešní.

Michal Vlček, starosta Vajnôr:

Zdroj: archív bn

​Ako aj iné mestské časti, tak aj Vajnory rovnako trápi otázka dopravy. Pracujeme na zvýšení dostupnosti a možnosť využívať vlakovú dopravu. Na jar máme v pláne spustiť projekt bikesharing, taktiež máme rozpracovaný zámer vybudovania nových parkovacích miest pri vajnorskej vlakovej stanici a chceli by sme rozšíriť možnosti pre cyklistov, a to vybudovaním novej cyklotrasy na oblasť vajnorských jazier. Pre mladé rodiny plánujeme vybudovať úplne nové detské ihrisko, na ktoré sa nám podarilo nájsť a dohodnúť s Magistrátom hlavného mesta vhodný pozemok. Pokračujeme v realizácií vybudovania novej športovej haly a pracujeme na projekte obnovenia ľadovej plochy v spolupráci so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Pre lokalitu Rybničná by sme radi vyriešili problém otázky parkovania, a to novými parkovacími miestami a vybudovali prepojenie cyklotrasy s cyklotrasou JuRaVa.

Lukáš Baňacký, starosta Lamača:

Zdroj: archív bn

Tento rok by mal priniesť Lamačanom viacero významných projektov. Historicky najväčšou investičnou akciou by malo byť rozšírenie budovy základnej školy vrátane multifunkčnej sály. Ďalej nová materská škola, ktorá by mala otvoriť svoje brány už v septembri, no a pracujeme na tom aby cyklotrasa na Bory, v rámci ktorej je plánované aj významné mostné dielo, dostalo svoje stavebné povolenie už tento rok. Je to projekt, pri ktorého zrode som stál a verím, že  v tomto volebnom období bude realitou.
(lb)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie