Rača ponúka k učiteľskému miestu zvýhodnené bývanie v podnájme

21.11.2019

Zdroj: archív L.H.

Páčil sa vám článok?

Učitelia majú neprimerané platy, a tak je ich u nás nedostatok. V Rači našli spôsob, ako aspoň čiastočne nahradia negatíva nízkych platov iným benefitom.

Začiatkom novembra 2019 začala MČ Bratislava-Rača s rekonštrukciou bytu vo svojom vlastníctve - Na pasekách 22. Očakávame, že rekonštrukcia bude ukončená najneskôr začiatkom roka 2020 a potom byt poslúži učiteľkám a učiteľom pracujúcim pre naše školy. 

Jednou z hlavných priorít Mestskej časti Bratislava-Rača je pokračovanie v rekonštrukcii a modernizácii školských budov tak, aby sa v nich dobre cítili nielen deti, ale aj zamestnanci. V poslednom období sa vynoril  iný problém a to je získavanie nových mladých učiteľov do škôl a to aj preto, že ak záujemcovia o pedagogickú činnosti v školách v Bratislave prichádzajú z inej lokality Slovenska, riešia svoje bývanie v Bratislave často drahým prenájmom izby alebo bytu. Prenájom bývania väčšinou veľmi výrazne zasiahne do financií mladého človeka a odčerpáva značnú časť mesačného platu. To spôsobuje, že zotrvávanie v zamestnaní učiteľa v základnej alebo materskej škole sa stane pre daného človeka neúnosné a začne sa obzerať po inom – lepšie platenom zamestnaní.

Mestskej časti Bratislava-Rača záleží na zotrvaní mladých pedagógov v školstve a tak prichádza so zaujímavou ponukou, ako benefitom,  pre niekoľkých mladých učiteľov, ktorí by mali záujem pracovať v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ BA-Rača. Tým benefitom bude možnosť prenájmu jednej z izieb v novozrekonštruovanom byte Na pasekách za primeraný mesačný nájom. Týmto spôsobom budú mať záujemcovia možnosť pracovať a žiť v Rači.

(raca.sk,nc)
 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie