Mestská časť Dúbravka nie je síce bohatá, má však čisté životné prostredie

30.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Dúbravka rozhodne nepatrí ani k najväčším, ani k najbohatším mestským častiam Bratislavy. Ak by sme ju mali porovnať napríklad s Novým Mestom, ktoré má približne rovnaký počet obyvateľov, zistili by sme, že rozpočet Dúbravky je oproti Novému Mestu troj­násobne nižší.

Je to dané predovšetkým skutočnosťou že do dúbravskej kasy neplynú peniaze z daní veľkých priemyselných podnikov, lebo ich tu niet. Na druhej strane sa Dúbrav­čania môžu pochváliť oveľa čistejším a príjemnejším životným prostredím. O uplynulom období sme sa porozprávali so zástupkyňou starostu Martou ČARNOGURSKOU.

- Uplynulé volebné obdobie sme začali schválením urbanistickej štúdie katastrálneho územia Dúbravky, aby sme mali podklad na usmerňovanie a podrobnejšie spracovanie lokalít. Je to zdĺhavý proces, ale umožní rozvoj investičných aktivít v ďalšom volebnom období. Stará Dúbravka dostala počas uplynulých štyroch rokov nový vzhľad. Bola dokončená kanalizácia, poopravované komunikácie a bol položený aj nový asfaltový koberec. Pri kostole sme vyriešili parkovanie motorových vozidiel vybudovaním spevnených plôch. Obnovili sme pomník padlým v 1. svetovej vojne a pribudli aj sadové a parkové úpravy v tejto chránenej pamiatkovej zóne.

Aj keď je Dúbravka len jedna, predsa ju možno rozdeliť na starú a novú. Čo ste urobili na sídlisku?

- Snažili sme sa skrášliť aj sídliskovú časť Dúbravky parkovými úpravami a údržbou zelene. Napríklad vyšliapané chodníky na trávnatých plochách boli nahradené zámkovou dlažbou. Nárast motorizmu si vyžiadal nové parkoviská a spevnené plochy na uliciach Saratovská a Bazovského. Zrealizovali sme tiež Bratislavský informačný a orientačný systém a v spolupráci s magistrátom pribudla svetelná križovatka pri Dome kultúry. Teší nás, že sa podarilo rozvinúť medzinárodnú kultúrnu spoluprácu medzi Dúbravkou, Viedňou - Döblingom, Šopronom a Grazom. Osobne mám veľkú radosť, že na Bazovského ulici boli zriadené dve dielne pre mentálne a inak zdravotne postihnutých ľudí. AKTIVA - sociálne služby a chránené pracovisko pri Združení na pomoc mentálne postihnutým ľuďom je zariadenie prvé svojho druhu v Bratislave. Môžu sa tu uplatniť tí mentálne postihnutí občania, ktorí nemali inú možnosť realizácie na trhu práce. Napríklad šijú, perú, žehlia, ale poskytujú aj sociálne služby v domácnostiach pre starých občanov. Druhá dielňa zamestnáva zdravotne postihnutých, ktorí si sami nevedeli nájsť prácu. Podporili sme tiež projekt pomoci rodinám s autistickým členom. Bohužiaľ, nie celkom sa nám darí dobudovať infraštruktúru na sídlisku. Majitelia priestorov sa často menia a často sa mení aj zameranie prevádzok, čo nemôžeme ovplyvniť. Pozitívne však je, že sa rozšírila sieť malých predajní, predovšetkým potravín. Zhoršila sa tiež situácia v mestskej hromadnej doprave. Mnohé, najmä zrýchlené linky boli úplne zrušené, boli tiež pomenené trasy autobusov. Napríklad do Dérerovej nemocnice na Kramá­roch musia pacienti z Dúbravky teraz prestupovať.

Zhováral sa Václav Pankovčín

Do dúbravskeho rozpočtu neplynú peniaze z daní veľkých priemyselných podnikov, lebo ich tu niet. Dúbrav­čania sa však môžu pochváliť oveľa čistejším a príjemnejším životným prostredím, ako majú iné bratislavské mestské časti. Aj to zlé často býva na niečo dobré.
FOTO - archív

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.