Zaujímavosti o mestskej časti Dúbravka

30.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Dúbravka je jednou z najvýhodnejšie situovaných mestských častí Bratislavy. Nachádza sa v lone prekrásneho prírodného prostredia Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a na úpätí Štátnej rezervácie Devínska kobyla.

Archeologické nálezy dokazujú osídlenie Dúbravky už v mladšej dobe kamennej. Početné vykopávky svedčia o sídlisku Keltov.

V chotári Dúbravky sa podarilo odkryť jedinečnú archeologickú pamiatku z 3. storočia nášho letopočtu - pozostatky antických kúpeľov a základy rímskej vidieckej vily Villa Rustica.

Dnešnú Dúbravku založili v polovici 16. storočia Chorváti ako osadu patriacu pod hradné panstvo sídliace na Devíne. V sedemdesiatych rokoch minulého storočia v hojnom počte prichádzali do Dúbravky noví obyvatelia z Moravy.

Hoci v súčasnosti v Dúbravke takmer nie sú vinohrady, z daňových súpisov sa dá usúdiť, že v 18. storočí predstavovalo vinohradníctvo významnú zložku poľnohospodárskej výroby.

V 19. storočí postihlo Dúbravku viacero pohrôm. Hneď na začiatku storočia pri nástupe Napoleonovho vojska k Viedni bola dedina vyplienená. V tridsiatych rokoch vypukol mor a po spustošení rakúskymi a pruskými vojskami v šesťdesiatych rokoch sa morová epidémia opakovala a dedina vyhorela.

Dúbravský požiarny zbor má dlhoročnú tradíciu. Bol založený v roku 1889 a jeho členovia okrem toho, že zachraňovali majetky občanov, angažovali sa aj v boji za slovenské jazykové práva v období zosilnenej maďarizácie.

Začiatkom druhého desaťročia nášho storočia začal v obci podnikať bratislavský stolársky majster František Tavarik. Na pozemku Ferenča drága postavil drevené chaty a prenajímal ich na rekreačné účely. Neskôr z nahromadeného postavil aj murované vily, ktoré stoja dodnes v tzv. Tavarikovej kolónii. Bohužiaľ, dnes je snaha premeniť Tavarikovu kolóniu na záhradkársku oblasť, aj keď odjakživa slúžila ako rekreačná zóna.

Za dvadsať rokov trvania prvej republiky vznikali v Dúbravke svojpomocné družstvá a spolky a v obci prekvital kultúrny život. Pôsobil tu ovocinársky spolok, vinohradnícky spolok, Červený kríž, hasičský dobrovoľný spolok, divadelný krúžok, hudobný krúžok, spevokol a Združenie mládeže.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.