• Samospráva
  • 16.08.2019 12:27

Nominácie na výročné ceny prijíma kraj do konca augusta

0 0
Ocenenie BSK
Zdroj: Monika Kováčová

Obyvatelia Bratislavského kraja i občianske združenia či iné organizácie sídliace v regióne môžu do konca augusta navrhnúť kandidátov na tohtoročné ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja (BSK).

"Prihlasovací formulár je zverejnený na webovej stránke kraja. Súčasťou nominácie musí byť aj súhlas nominovaného a jeho stručný životopis, v prípade nominácie organizácie ekvivalentný záznam aktivít a úspechov," dodala hovorkyňa BSK Lucia Forman.

Žijúcim osobnostiam udeľuje Bratislavský kraj tri typy ocenení. Najvyšším z nich je Výročná cena Samuela Zocha. Udeľovaná je fyzickým alebo právnickým osobám, ktoré sa významným spôsobom zaslúžili o spoločenský a ekonomický rozvoj kraja a život jeho občanov, obohatili ľudské poznanie, dosiahli vynikajúce výsledky v niektorej z oblastí ľudskej činnosti či vynikajúco reprezentovali samosprávny kraj. Vo výnimočnom prípade môže byť cena udelená aj zahraničným občanom.

Zdroj: Monika Kováčová

Výhradne zahraničným osobám môže byť udelené Čestné občianstvo BSK. To sa týka významných osobností a autorít, ktoré majú značný a dlhodobý podiel na rozvoji a prezentácii Bratislavského kraja či vzťahov medzi regiónmi a národmi. Udeľuje sa predovšetkým žijúcej osobe, vo výnimočnom prípade môže byť udelené in memoriam. Tretím ocenením je Pamätný list predsedu Bratislavského samosprávneho kraja za rozvoj a reprezentáciu BSK.

Bratislavský samosprávny kraj (BSK) pokračuje počas letných prázdnin v rekonštrukciách viacerých budov. Opravy sa začínajú v siedmich školách, jednom školskom internáte a v jednom domove sociálnych služieb v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Na ich obnovu vyčlenil kraj viac ako milión eur.

Od minulého roka pribudlo ocenenie in memoriam - Historická osobnosť regiónu. Je určené osobnostiam, ktoré svojím celoživotným prínosom významne ovplyvnili historický vývoj v Bratislavskom kraji. Udeľované by malo byť raz ročne, a to slávnostným zápisom mena osobnosti na tabuľu historických osobností regiónu. Ako prvému udelil kraj toto ocenenie slovenskému hudobnému skladateľovi, pedagógovi a hudobnému teoretikovi Eugenovi Suchoňovi.

Ocenenia udeľuje Úrad BSK od roku 2003.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.