Mesto vyhlásilo verejnú súťaž, ktorá rozhodne o budúcom vzhľade Podhradia

2.10.2006
Páčil sa vám článok?

Mesto v týchto dňoch vyhlásilo verejnú súťaž na územný plán zóny Podhradie. Jej výsledok naznačí veľa o budúcom vzhľade jedného z najvzácnejších a najexponovanejších území v Bratislave.

Územný plán zóny má byť vypracovaný na podklade zadania územného plánu, ktorý schválili poslanci mestského zastupiteľstva 24. júna tohto roku. Územie, o ktoré ide, sa nachádza v južnej časti podhradia Bratislavského hradu v priestore od vyústenia tunela na Nábreží armádneho generála Ludvíka Svobodu po Rybné námestie a jeho celková rozloha je takmer 35 hektárov. Územný plán zóny má formulovať koncepciu využitia tohto územia a komplexne riešiť jeho priestorové usporiadanie a funkčné využívanie. Má tiež zosúlaďovať činnosti ovplyvňujúce jeho územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu, stanovovať zásady a regulatívy jeho priestorového usporiadania a funkčného využitia pozemkov, stavieb, verejného dopravného a technického vybavenia.

Podhradie má byť miestom, do ktorého sa v budúcnosti rozšíri centrum mesta. Majiteľmi pozemkov v Podhradí sú už vyše dva roky dve súkromné firmy. Akciová spoločnosť J&T Global získala pozemok v lokalite siahajúcej od súčasného autobazáru až po tri vežiaky stojace pri vyústení tunela popod Hradný vrch. Lokalitu ohraničenú na území od Nového mosta po Rybársky cech kúpila spoločnosť Avant z Lučenca¸ známa z výstavby na Zámockej ulici. O tretiu lokalitu, situovanú v oblasti bývalého kameňolomu za daňovým úradom, zatiaľ neprejavil záujem nikto. Bývalé vedenie mesta pozemky v Podhradí predalo uvedeným spoločnostiam bez toho, že by sa bližšie špecifikoval charakter možnej zástavby na nich. Nové vedenie mesta do celého procesu vstúpilo začiatkom minulého roku s tým, že túto chybu napraví vypracovaním územného plánu zóny Podhradie. Ďalšia etapa tohto procesu nastane koncom októbra, keď sa budú otvárať doručené obálky s ponukami a posudzovať jednotlivé návrhy. Potom už bude zrejmejšie, čo konkrétne bude možné na týchto pozemkoch v meste nakoniec vybudovať.

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.