Toto bude drsné. Od Riviéry až po konečnú v Dúbravke nebudú od 22. júna celé mesiace vôbec premávať električky!

6.6.2019
0
Karloveská radiála

Zdroj: Google maps

Páčil sa vám článok?

Nasledujúce mesiace (od 22. júna 2019 do 20. decembra 2019) bude obmedzená doprava na viacerých miestach Karlovej Vsi a Dúbravky z dôvodu nevyhnutnej modernizácie Dúbravsko-Karloveskej električkovej radiály. Informoval o tom magistrát.

Dopravné obmedzenia prinesú kompletnú výluky električiek na časti radiály od zastávky Molecova (pri Riviére) do Dúbravky do 27. septembra 2019 a od obratiska Karlova Ves do Dúbravky až do 20. decembra 2019. "Ide o modernizáciu naplánovanú a vysúťaženú ešte bývalým vedením mesta, ktorá je financovaná z fondov EÚ. Bez tejto modernizácie by kvôli havarijnému stavu radiály hrozilo jej kompletné odstavenie," informuje mesto na sociálnej sieti.

Dúbravsko-Karloveská radiála denne prepraví do mesta a z mesta viac ako 30-tisíc cestujúcich, takže dopad na dopravu aj na komfort obyvateľov Karlovej Vsi, Dúbravky, Devína a ďalších mestských častí bude naozaj veľký. "Vo výsledku však obyvateľom týchto mestských častí, ale aj všetkým Bratislavčankám a Bratislavčanom, prinesie vyššiu úroveň cestovania a bývania. Cestovanie z konečnej zastávky električiek v Dúbravke k zastávke Tunel sa skráti o 3 minúty, veľké prestupné uzly (zastávky Molecova a Damborského) budú riešené ako integrované prestupné zastávky. Dôjde k vybudovaniu nových nástupísk vybavených osvetlenými prístreškami, automatmi na výdaj cestovných lístkov aj elektronickým informačným systémom a budú zrekonštruované obidva podchody pod električkovou traťou," tvrdí mesto.

Integrovaná zastávka Botanická záhrada:

Zdroj: Hlavné mesto SR Bratislava

​V prvej fáze modernizácie od 22. júna 2019 do 27. septembra 2019 príde k výluke električiek od Molecovej ulice až po konečnú zastávku v Dúbravke. Táto najnáročnejšia časť modernizácie bude prebiehať hlavne počas letných prázdnin, kedy je nápor cestujúcich v ranných aj popoludňajších špičkách najmenší.

Integrovaná zastávka Molecova:

Zdroj: Magistrát

​Výluka električiek v čase modernizácie Karloveskej radiály bude riešená náhradnou autobusovou dopravou (linka X5) a posilnením liniek 29, 83 a 84. Linka X5 bude premávať v hustých intervaloch, aby v plnej miere prepravila všetkých cestujúcich z električiek. Na zvýšenie kapacity a komfortu cestujúcich z a do Dúbravky bude na nosných autobusových linkách 83 a 84 interval 4 - 5 minút v špičke, 7 - 8 minút v sedle a 10 minút cez víkend. Linky 83 a 84 budú obsluhované najkapacitnejšími vozidlami Dopravného podniku Bratislava – Mercedes Benz Capacity.

Po ukončení prvej fázy sa spustí doprava električiek na koniec Karlovej Vsi a náhradná autobusová doprava (linka X5) bude ďalej zabezpečovať dopravu z obratiska v Karlovej Vsi ďalej do Dúbravky. V tomto režime bude MHD fungovať do ukončenia tejto fázy modernizácie, t. j. do 20. decembra 2019.

Zdroj: Magistrát

​"Pre zlepšenie spojenia Dúbravky s mestom Bratislava prostredníctvom autobusov MHD budú prijaté opatrenia (bus pruhy a zmena v organizácii dopravy na križovatkách v západnej časti mesta), ktoré zabezpečia rýchlejší prechod autobusov MHD z a do Dúbravky," uvádza magistrát.

Dopravné obmedzenia počas modernizácie Dúbravsko-Karloveskej radiály sa budú týkať aj individuálnej automobilovej dopravy, keďže kvôli manipulačným prácam bude spravidla jeden zo štyroch jazdných pruhov zatvorený.

Celkovo bude cestná doprava cez Karlovu Ves v smere z Dúbravky vedená v dvoch pruhoch a cestná doprava v smere do Dúbravky pôjde len jedným vyhradeným pruhom. Výnimku budú tvoriť úseky, kde bude prebiehať rekonštrukcia podchodov (v 1. fáze podchod Borská a v 2. fáze podchod Damborského). Tu bude celá cestná doprava presmerovaná do dvoch pruhov len na jednej strane električkovej trate.

Zdroj: Magistrát

​Modernizáciou Dúbravsko-Karloveskej radiály v jej prvých dvoch etapách budú sčasti dotknutí aj obyvatelia mestských častí Lamač, Záhorská Bystrica, Devín a Devínska Nová Ves, ktorí na spojenie s mestom využívajú individuálnu automobilovú dopravu. Kvôli eliminácii tvorby zápch, z dôvodu zvýšenej premávky automobilov z Dúbravky po ulici Janka Alexyho, bude na križovatke Lamačská cesta/Janka Alexyho v smere z Lamača upravená prednosť v jazde pri odbočení vľavo na diaľničný pripájač. Znamená to, že obyvatelia týchto mestských častí sa stále budú môcť napojiť na diaľničný obchvat (smer tunel Sitina), ale budú musieť dať prednosť vozidlám z Dúbravky. Odporúčame im preto využiť radšej vjazd na diaľnicu v Lamači (Bory).

"Modernizácia Dúbravsko-Karloveskej radiály je po stavbe obchvatu D4/R7 druhá významná dopravná stavba na území Bratislavy, ktorá si vyžiada veľkú zmenu v organizácii dopravy a viacero dopravných obmedzení, avšak vo výsledku prispeje k lepšej dopravnej situácii v Bratislave. Ďalšou takouto stavbou bude pripravované predĺženie električkovej trate do Petržalky s termínom ukončenia do roku 2023," približuje magistrát.

Starostka Karlovej Vsi Dana Čahojová uviedla, že je to veľmi očakávaná, ale zároveň aj obávaná rekonštrukcia a bude skúškou pre mesto, Dopravný podnik Bratislava (DPB), cestujúcich i vodičov. "Žiaľ, musíme prejsť obdobím, ktoré bude naozaj ťažké. Veľmi kvitujem, že veľmi ťažké etapy rekonštrukcie sú načasované práve na letné obdobie, keď je najmenšia premávka v meste," povedala. Verí, že si počas leta dokážu obyvatelia nastaviť a prispôsobiť životný režim tak, aby ťažkosti s dopravou boli minimálne. "Dostali sme prísľub, že bude súčasne pracovať niekoľko čiat," podotkla Čahojová s tým, že v najhustejšie obývanej sídliskovej časti obyvatelia budú zaťažení stavbou najkratší možný čas. Podľa starostky by sa práce nemali uskutočňovať v nočných hodinách. Ako tvrdí, nepožaduje to ani zhotoviteľ.

Predseda predstavenstva DPB Michal Dekánek spresnil, že rekonštrukcia bude rozdelená na etapy, prvé dve budú tento a ďalšie dve budúci rok. "Najskôr to bude etapa, kde sa budú meniť električkové výhybky pri tuneli, a potom to bude etapa od tunela až po Molecovu, po terminál, ktorý vznikne. Ukončenie sa predpokladá v septembri 2020," spresnil s tým, že budúci rok sa začne pracovať už na jar a najväčšia výluka, ktorá sa dotkne aj trolejbusov jazdiacich na Dlhé diely, sa začne v lete 2020. Dekánek deklaruje, že DPB je na rekonštrukciu pripravený. Počet električiek bude dostatočný. Preškolili aj niektorých vodičov električiek na vodičov autobusov. V prípade kĺbových autobusov musel DPB pristúpiť ku krízovejšiemu riešeniu a nakúpil autobusy z "druhej ruky" z Rakúska a Nemecka. Do Bratislavy by mali prísť v najbližších dňoch.

(ms, tasr) 

Páčil sa vám článok?